کلیدواژه‌ها = امنیت
بایستگی «مقاومت فعال» در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (الگوی کنش ایرانی- اسلامی در سیاست خارجی)

دوره 30، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 37-66

غلامرضا جمشیدی‌ها؛ سبحان محمدی؛ محمد باقر مکرمی پور


مبانی نظری و راهبردی مدیریت ارتقای امنیت اجتماعی و فرهنگی در تهران

دوره 20، شماره 2، شهریور 1390

افسر افشاری نادری؛ سیدرضا صالحی امیری


مفاهیم نوین حاکمیت و امنیت

دوره 9، شماره 2، شهریور 1380

علی فلاحی