کلیدواژه‌ها = سیاست خارجی
بایستگی «مقاومت فعال» در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (الگوی کنش ایرانی- اسلامی در سیاست خارجی)

دوره 30، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 37-66

غلامرضا جمشیدی‌ها؛ سبحان محمدی؛ محمد باقر مکرمی پور


مفهوم راهبرد مقاومت فعال در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 30، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 101-127

رضا انصاری بارده؛ مهدی جاودانی مقدم


راهبردهای دیپلماسی عمومی ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه؛ ارزیابی تطبیقی دوران بوش و اوباما

دوره 25، شماره 1، خرداد 1395

ابراهیم باقری؛ سیدداوود آقایی؛ علیرضا ثمودی؛ یاسر نورعلی وند


جهانی‌شدن فرهنگ و کارکرد دیپلماسیِ فرهنگی در سیاست خارجی

دوره 21، شماره 4، اسفند 1391

آرمین امینی؛ سهراب انعامی علمداری


حقوق بشر و سیاست خارجی: چهارچوب‌های مفهومی و عملیاتی

دوره 21، شماره 2، شهریور 1391

سیدمحمدکاظم سجادپور؛ فاطمه محمدی


انگاره‌های شکل‌دهنده هویت روسی

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1386

محمود شوری