کلیدواژه‌ها = خاورمیانه
راهبردهای دیپلماسی عمومی ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه؛ ارزیابی تطبیقی دوران بوش و اوباما

دوره 25، شماره 1، خرداد 1395

ابراهیم باقری؛ سیدداوود آقایی؛ علیرضا ثمودی؛ یاسر نورعلی وند


واکاوی علل حضور روسیه در بحران سوریه

دوره 22، شماره 4، اسفند 1392

داوود کیانی؛ زهره خانمحمدی


خاورمیانه؛ آینه تنازع هویت‌ها

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1387

محمود دهقانی


صنعت نفت عراق و آینده آن

دوره 11، شماره 2، شهریور 1382

مرتضی هاشمی