نویسنده = رویا طباطبایی یزدی
شاخص ترکیبی رتبه اقتصادی کشورهای مهم منطقه آسیای جنوب غربی و دورنمای آن

دوره 17، شماره 3، مهر 1388

بهزاد محمودی؛ رویا طباطبایی یزدی؛ فرزاد زند


اقتصاد ایران در سال 85

دوره 14، شماره 2، شهریور 1385

رویا طباطبایی یزدی؛ فردریک ملک


چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 84

دوره 13، شماره 1، فروردین 1384

رویا طباطبایی یزدی؛ فردریک ملک


اقتصاد ایران در سال 82 از منظر نماگرهای آینده‌نگر

دوره 11، شماره 3، مهر 1382

رویا طباطبایی یزدی؛ فردریک ملک