جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13940908158315000192 تبیین مفهوم اپوخه در پژوهش‌های پدیدارشناختی و کاربرد آن در حوزه کارآفرینی
مهدی الوانی
محمد خانباشی
حسن بودلایی
2 139806115003860 شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌‌های تأثیرگذار اقتصاد مقاومتی بر فرایند کارآفرینی
پرویز قربانی
فریده حق شناس کاشانی
محمدرضا کاباران زاد قدیم
نصرت الله شادنوش
جمشید عدالتیان شهریاری
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)