جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139808015004147 طراحی مدل تحول نظام اداری ایران از منظر خط‌مشی‌های فرهنگی
فتاح شریف‌زاده
جمشید صالحی صدقیانی
مهدی وکیل‌پور
سیداحمد حسینی گل‌افشانی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)