جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139805175003622 مدل بازآفرینی در رسانه ملی برمبنای فرایندهای مدیریت راهبردی متعادل دو وجهی
اسماعیل مرزبان
علی اکبر رضایی
سید رضا صالحی امیری
عباس طلوعی
محسن قدمی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)