جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139810305014592 شناسایی و اولویت‌بندی امکان‌پذیری فناوری‌های آینده صنعت هوانوردی؛ با تأکید بر فناوری‌های کلیدی
سعید قربانی
محمدرضا زاهدی
فاطمه اردیبهشت
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)