جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139806285003958 تبیین علی ظرفیت خط‌مشی‌‌های عمومی مبتنی‌بر هم‌افزایی نهادهای سیاست‌پژوه؛ مطالعه موردی سیاست‌های منتخب آموزش عالی ایران
محمود ابوالقاسمی
محمد قهرمانی
جعفر امیری فرح آبادی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)