جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139808015004150 ارائه رویکرد سناریوپردازی دوسطحی صنعت و بنگاه (مطالعه موردی: سناريوهاي آينده كفش در ايران)
محمدامین قلمبر
سیدمحمد مقیمی
سیدمحمود حسینی
فاطمه ثقفی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)