جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139810295014584 تأثیر مشارکت سرمایه‏ گذاران نهادی در سیاست‏ گذاری مالی شرکت بر مدیریت سود طی عرضه عمومی اولیه سهام
مریم اکبری فرد
اسفندیار دشمن زیاری
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)