جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13960801853185003393 موانع توسعه صنعت نفت در آینده با بررسی عوامل رکود صنعت ایران در دوره زمانی(1393-1383)
احمد ساعی
مریم پاشنگ
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)