جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139409031037295000052 انرژی گداخت هسته‌ای راهبردی اجتناب‌ناپذیر در افق چشم‌انداز انرژی کشور
امیرحسین قرشی
اصغر صدیق‌زاده
2 13940903118475000059 مرور و دسته‌بندی راهبرد کشورهای جهان در مواجهه با شبکه‌های اجتماعی مجازی
علیرضا طالب‌پور
منصور شیدایی
کینوش عمادی
مریم خلیل‌زاده سلماسی
3 139409031152305000068 نگاهی برساخت گرایانه به روابط گازی روسیه و اتحادیه اروپا
مهناز گودرزی
حسین مفید احمدی
4 13940907153395000118 سیاست‌گذاری حکمر‌انی و مدیریت پایدار منابع سرزمین در حوضه آبریز ارومیه
سیده آل محمد
بهرام ملک‌محمدی
احمدرضا یاوری
مهسا یزدان‌پناه
5 139409151258145000373 بررسی تطبیقی رویکرد راهبردی چین، روسیه، امریکا، هند، پاکستان و ایران به سازمان همکاری شانگهای
سیدعلی طباطبایی
6 139409151325355000375 روش‌های تحقیق در مدیریت راهبردی
سید محمد اعرابی
نبی‌اله دهقان
7 13940916923555000411 تأثیر عوامل اقتصادی بر سطح اعتماد سیاسی
محمد خانباشی
8 13940916137525000456 به‌کارگیری ابزار مدیریتی «ارزیابی راهبردی محیط زیست» در مسیر توسعه پایدار
مجید احتشامی
عطیه اکرامی
9 13940916131665000458 تحليل روابط متغيرهاي مؤثر در پياده‌سازي راهبرد در بخش دولتي
قدیر نظامی پور
سیدحسن کاظمی
10 139409171010435000501 راهبرد صنعتی‌سازی ساختمان در چشم‌انداز بیست ساله کشور (مطالعه موردی امکان‌سنجی استفاده از LSF در تهران)
مجتبی حسینعلی پور
حسین حقیقی
11 139409181018325000636 رویکرد آینده پژوهی به آینده انرژی در ایران
فیروزه خلعتبری
12 13940918120435000663 الزامات راهبرد ملي هوا ـ فضا
حسین نواده توپچی
13 139409221348195000810 مطالعات آينده و نقش آن در بررسي‌هاي استراتژيك
ابراهیم حاجیانی
14 139409281256365001223 حساسیت CNG در سیاست راهبردی انرژی کشور
مسعود رضا شاکری
15 139409281320465001227 نگره‌های راهبردی در نهاد مسئول بهینه‌سازی
مهدی هاشمی
ابتداقبلی123بعدیانتها مشاهده 1 تا 15 ( از 44 رکورد)