جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139805195003634 تدوین راهبردهای مدیریت دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا
محمد مبینی
نورالدین میرزائی
غلامرضا معمارزاده طهران
محمود مدیری
حمید میرزایی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)