جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139409081548585000204 ارزیابی اثر فرایندهای مدیریت دانش در فعالیت‌های دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران
حسین مینایی
ابراهیم حاجیانی
حسین دهقان بوده
فروزنده جعفرزاده‌پور
2 13960426955365003140 ارزیابی راهبرد دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران در وضعیت موجود
ابراهیم حاجیانی
حسین دهقان
فروزنده جعفرزاده‌پور
حسین مینایی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)