جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139409161555135000491 ارزیابی دکترین "مسئولیت حمایت" در بحران دارفور سودان
منصور جباری
جلیل حاضر وظیفه قره‌باغ
2 139505231349595002182 دکترین مسئولیت حمایت: بررسی تطبیقی رویکرد اعضای دائم شورای امنیت در قبال بحران‌های لیبی و سوریه
سیدجواد امام‌جمعه‌زاده
زهرا دولت‌خواه
3 13960801920345003395 دکترین مسئولیت‌ حمایت: تبیین رویکرد قدرت‌های بزرگ در قبال بحران‌های لیبی و یمن
نوذر شفیعی
زهرا دولت‌خواه
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 3 ( از 3 رکورد)