جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13940916115205000439 عراق، استمرار خشونت و رویای دموکراسی: یک تحلیل چندسطحی
خلیل‌الله سردارنیا
2 1395122591325002795 حکمرانی خوب شهری در ایران: اولویت‌بندی مؤلفه‌ها و معرفه‌ها
علی‌اصغر آدینه‌وند
مهدی علیان
3 139611231044175003748 از بررسی حکمرانی خوب تا الگوي حکمرانی پایدار
محمدرحیم عیوضی
معصومه صالحی
نازنین مرزبان
4 139705211631115004269 نقش حکمرانی خوب و اقتصاد مقاومتی در توسعه شهری
هادی دادخواه
نظر دهمرده قلعه‌نو
غلامرضا زمانیان
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 4 ( از 4 رکورد)