جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139707281041395004511 واکاوی نظام معنایی شهرنشینان از زمانمندی در زندگی روزمره: تحلیل زمانمندی توسعه‏مدار به‌مثابه‏ راهبردی نوین در چشم‏ انداز توسعه‎ ایران
محمدجواد زاهدی
محمدامین قانعی‌راد
وحید قاسمی
امیر ملکی
زهرا ذاکری نصرآبادی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)