جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139409161243115000450 بانک جهانی سوخت هسته‌ای: موانع و چشم‌اندازها
سیدجواد امام جمعه زاده
زهرا دولت‌خواه
2 139804305003512 بازخوانی ابعاد شاخص های فراملی در هدایت حکمرانی مورد مطالعه:شاخص سهولت انجام کسب و کارِ
علی حمیدی‌زاده
حسن دانایی فرد
سید مجتبی امامی
مسعود بنافی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)