جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139811295014765 کاربست هوشمندی در آینده‏پژوهی به منظور دستیابی به فرایندهای «دیدبانی هوشمند راهبردی»
امیر صادقی
علی فلاح شیخلری
عبدالرحیم پدرام
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)