جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13940917150245000608 راهبردهای بخش محيط زيست جهت نيل به اهداف سند چشم انداز بيست ساله کشور
سعید متصدی زرندی
صدیقه ببران
2 139410011428425001437 بازاندیشی در مفهوم شهروندی جهانی
لیز السکو
3 139808015004149 اهداف راهبردی نظام نخبگانی در اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله‏ العالی)
منصوره مهدی زاده
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 3 ( از 3 رکورد)