جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13940903114815000067 تحلیل عوامل تأثیرگذاری تحریم‌های اقتصادی بر ایران و راهکارهای مقابله با آن
مهدی طغیانی
مرتضی درخشان
2 139409081415375000177 مدل مفهومی ‌اقتصاد مقاومتی با تأکید بر الگوی چابکی سازمان‌ها
احسان عباس آباد عربی
مرضیه باباییان‌پور
رکسانا فکری
3 13951224157595002785 دانشگاه در فرایند توسعه پایدار از اقتصاد مقاومتی
میرمحمد سیدعباس‌زاده
محمد حسنی
یدالله مهرعلیزاده
ابراهیم صالحی عمران
روح الله باقری مجد
4 1396080191255003394 تجربه تحریم؛ راهبردی برای شناخت آسیب‌پذیری‌ها و تحقق اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران
محسن بیات
5 139805195003639 راهبردهای افزایش مقاومت‌پذیری اقتصاد ایران با نگاهی به آینده اقتصاد مقاومتی
محمداعظم رجبیان
محمدرضا لطفعلی‌پور
مهدی بهنامه
احمد صباحی
6 139805275003719 نقش حکمرانی خوب و اقتصاد مقاومتی در توسعه شهری
هادی دادخواه
نظر دهمرده قلعه‌نو
غلامرضا زمانیان
7 139806115003860 شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌‌های تأثیرگذار اقتصاد مقاومتی بر فرایند کارآفرینی
پرویز قربانی
فریده حق شناس کاشانی
محمدرضا کاباران زاد قدیم
نصرت الله شادنوش
جمشید عدالتیان شهریاری
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 7 ( از 7 رکورد)