جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139811155014683 طراحی مدل نظری ارزیابی امنیت اطلاعات دولت الکترونیک، راهبردی برای تحقق جامعه مطلوب اطلاعاتی
مصطفی رامندی
محمود البرزی
علیرضا پورابراهیمی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)