جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139409171159465000540 انسان، انرژی، محیط زیست و چشم‌اندازی به آینده
محرم دولتشاهی پیروز
هادی طهماسبی آشتیانی
2 139409181018325000636 رویکرد آینده پژوهی به آینده انرژی در ایران
فیروزه خلعتبری
3 13941012837205001602 اتحادیه‌اروپا و مدیریت موضوع هسته‌ای ‌ایران: تجزیه و تحلیل روندها و آینده‌پژوهی منافع
بهزاد خوش‌اندام
4 1395070683835002330 آینده‌پژوهی سیاسی
محمدرحیم عیوضی
5 13951225841485002792 ارائه روش مهندسی آینده در سیستم‌های پیچیده
علی مبینی دهکردی
حسن بشیری
6 13960426102415003141 سناریوهای آینده جریان‌های سیاسی در ایران 1404
سیدجواد امام‌جمعه‌زاده
امیرمسعود شهرام نیا
فرهاد عباسی
ملیحه رمضانی
7 13960801821515003391 تحلیلی انتقادی و راهبردی بر پیش‌فرض‌های مدون دانش آینده‌پژوهی
مهدی احمدیان
علی‌اصغر پورعزت
محمد مهدی ذوالفقارزاده
8 139805275003711 بررسی کاربرد روش‌های آینده‌نگری؛ مرور سیستماتیک
علیرضا حسن‌زاده
شعبان الهی
سیدحبیب‌اله طباطبائیان
فاطمه کنعانی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 8 ( از 8 رکورد)