جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139808015004142 جستاری در تحلیل رویکرد مطالعات آینده جامعه ایران در پرتو نگرش نسل‌های آینده‌پژوهی
فاطمه سادات رحمتی
طاهره میرعمادی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)