اعضای هیات تحریریه

 

اعضای هیات تحریریه

سهیلا پروین

دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

simap.atu.ac.ir/cv/225300/
s_parvin65yahoo.com


مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

همایش‌های داخلی

پایان نامه/رساله (کارشناسی ارشد)

پایان نامه/رساله (PhD)