اعضای هیات تحریریه

 

اعضای هیات تحریریه

علی‌اصغر پورعزّت

دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

management.ut.ac.ir/~pourezzat
pourezzatut.ac.ir


الگویی برای شناسایی پیش ران های کاربست مدل حکومت باز در دستگاه های اجرایی ایران (مورد مطالعه: وزارت کشور)

پورعزت علی اصغر (۱۳۹۹).، فصلنامه مدیریت دولتی، ۱۲(۱).

شناسایی ویژگی های سرمایه انسانی سازمان هوشمند: رویکرد آمیخته

یعقوبی نورمحمد، پورعزت علی اصغر (۱۳۹۹).، پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، ۱۰(۲).

روش پژوهش کیفی با کاربست نرم‌افزار NVIVO۱۱

پورعزت علی اصغر (۱۳۹۹).

تفسیر هرمنوتیکی حکمرانی شفاف و تعالی گرا در سیر توسعه هولوگرافیک سیستم های کنترلی در عصر فناوری بلاکچین

پورعزت علی اصغر، هاشمی کاسوایی مینا سادات (۱۳۹۹).، کنترولر، ۲(۳۰).

طراحی الگوی اصلاحات اداری با رویکرد حکمرانی دیجیتال

پورعزت علی اصغر (۱۳۹۹).، مدیریت سازمانهای دولتی، ۸(۳).

مروری بر پیش ران ها و پس ران های فساد در سازمان ها با استفاده از روش فراترکیب

پورعزت علی اصغر، کیاکجوری داود (۱۳۹۹).، فصلنامه مطالعات راهبردی، ۲۳(۲).

تحلیل آینده پژوهانه مهاجرت معکوس نخبگان دانشگاهی

دیبا فربد، قلی پور آرین، پورعزت علی اصغر (۱۳۹۹).، فصلنامه راهبرد، ۲۹(۹۵).

میراث رهبری اخلاقی در مکتب امام حسین علیه السلام

پورعزت علی اصغر، کیانی پاکنوش، عظیمی آرین (۱۳۹۹).

طراحی الگوی ارزشیابی عملکرد مدیریت شهری با رویکرد رعایت اصول اخلاقی

پورعزت علی اصغر، واعظی سیدکمال (۱۳۹۹).، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، ۱۵(۱).

تعالی اخلاق سازمانی در سازمان های دولتی ایران، در پرتو نهج البلاغه

مسعود حقیقت شهرستانی، پورعزت علی اصغر (۱۳۹۹).، پژوهشنامه نهج البلاغه، ۸(۲۹).

تصویرپردازی از مختصات ارتش مقتدر در پرتو رهنمودهای قرآن حکیم

پورعزت علی اصغر، امیری مجتبی (۱۳۹۹).، فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی، ۸(۳۰).

عدالت اجتماعی و حکمرانی

پورعزت علی اصغر، فتحی فاطمه (۱۳۹۹).

۱۳۹۸

رویکردی میان رشته ای به مسئولیت مدنی دولت در خط مشی گذاری عمومی

گودرزی مرتضی، پورعزت علی اصغر، توکلی احمد (۱۳۹۸).، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، ۸(۳۳).

بهبود تصویر سالمندان ایران ۲۰۵۰ به آینده، مبتنی بر سناریو

پیمانی زاد حسین، طالب پور مهدی، پورعزت علی اصغر (۱۳۹۸).، آینده پژوهی ایران، ۴(۲).

آسیب شناسی بودجه ریزی پژوهش و فناوری درایران با استفاده از روش فراترکیب

بهروز امیرحسام، پورعزت علی اصغر، دژپسند فرهاد ، امیری مجتبی (۱۳۹۸).، فصلنامه مدیریت نوآوری، ۸(۴).

تبیین نقش آگاهی در رابطه رهبر و پیرو بر اساس قرآن

پورعزت علی اصغر، موسیوند مریم (۱۳۹۸).، مدیریت در دانشگاه اسلامی، ۸(۲).

معنی‌گریزی در کاربست فناوری‌های داده در سازمان‌های بخش عمومی

پورعزت علی اصغر، آذر عادل (۱۳۹۸).، فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی علمی، ۱۰(۴).

شکست در درس آموزی از خط مشی؛ روایت نقادانه تجربه خصوصی سازی در ایران

عظیمی آرین، پورعزت علی اصغر، منوریان عباس (۱۳۹۸).، بهبود مدیریت، ۱۳(۳).

توسعه ظرفیت اصلاح نظام اداری در پرتو سازمان هوشمند با رویکرد داده بنیاد

یعقوبی نورمحمد، پورعزت علی اصغر (۱۳۹۸).، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، ۹(۳).

خط‌مشی‌گذاری سناریومبنا- رویکرد آینده‌پژوهانه و خردمندانه به خط‌مشی‌گذاری عمومی

پورعزت علی اصغر (۱۳۹۸).

شاخص های اولویت بندی عادلانه مسایل عمومی

پورعزت علی اصغر، سوداگر هاشم، سعدآبادی علی اصغر، هاشمی کاسوایی مینا سادات (۱۳۹۸).، اندیشه مدیریت راهبردی، ۱۳(۲).

پدیداری شعور و معرفت عامه، به مثابه مقدمه استقرار حکمرانی عدل معصوم(ع)

پورعزت علی اصغر، حسین ظفری (۱۳۹۸).، مشرق موعود، ۱۳(۵۰).

مفهوم پردازی حکمرانی مسئولانه مبتنی بر فناوری اطلاعات در جهت نیل به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

پورعزت علی اصغر، عبدی بهنام (۱۳۹۸).، مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، ۹(۳۰).

تبیین مختصات حمکرانی خوب آموزش عالی در بخش دفاع

عبدی بهنام، پورعزت علی اصغر (۱۳۹۸).، مجله آموزش علوم دریایی، ۶(۱).

۱۳۹۷

در باب الگوی پیشرفت

پورعزت علی اصغر، فتحی فاطمه (۱۳۹۷).، فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا، ۲۶(۲۶).

۱۳۹۷

حکمرانی خردمبنا،گذاری از معنی پردازی کاذب و معنی گریزی در حکمرانی

پورعزت علی اصغر (۱۳۹۷).، دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی، ۱۳-۱۴ دی.

بازنمایی سیستم تاراج نوین در قالب سوداگری اداری

پورعزت علی اصغر، قربانی علی (۱۳۹۷).، فصلنامه مدیریت دولتی، ۱۰(۲).

خط مشی گذاری در رسانه های دولتی با هدف حمایت از انتخابات عادلانه

پورعزت علی اصغر، لبافی سمیه، سیاح احمد (۱۳۹۷).، فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست، ۷(۲۷).

ساخت اجتماعی واقعیت آینده در پرتو مطالعات میان رشته ای

رضایان قیه باشی احد، پورعزت علی اصغر (۱۳۹۷).، مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، ۱۰(۴).

بررسی امکان سناریوپردازی برای مدیریت بحران در شهر تهران (مورد مطالعه: زلزله)

عظیمی محدثه، پورعزت علی اصغر (۱۳۹۷).، فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد، ۲۷(۳).

تحلیل محتوای پژوهش های فصلنامه مدیریت دولتی دانشگاه تهران

پورعزت علی اصغر (۱۳۹۷).، فصلنامه مدیریت دولتی، ۱۰(۳).

سیستم ارزشیابی عملکرد دوره ای (ساعد)

پورعزت علی اصغر (۱۳۹۷).

طراحی شبکه دانش اجتماعی، برای سیستم عصرمدار ترویج سرمایه معنوی و اجتماعی در سامانه های علمی (مورد مطالعه : دانشگاه تهران)

سیاح احمد، پورعزت علی اصغر، روشندل اربطانی طاهر (۱۳۹۷).، تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، ۵۲(۱).

شاخص‌های مفهوم پردازی از اصطلاح منفعت عمومی بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پورعزت علی اصغر، دمرچی لو مریم، کیانی پاکنوش (۱۳۹۷).، مطالعات مدیریت دولتی ایران، ۱(۲).

سامانه تدبیر حسینی

پورعزت علی اصغر (۱۳۹۷).

بررسی داستان های مسیر شغلی با رویکرد تحلیل روایت (ساختاری و محتوایی)

پورعزت علی اصغر، شامی زنجانی مهدی، رئیسی فر کامیار (۱۳۹۷).، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی، ۶(۳).

درآمدی بر طراحی سامانه تدبیر بودجه‌ای : فراگرد تنظیم و تدوین بودجه در عمل

پورعزت علی اصغر، کیانی پاکنوش (۱۳۹۷).

تدوین الزامات ایجاد تیم فرازمانی رسمی برای توسعه دایره المعارف بر خط امام علی (علیه السلام)

پورعزت علی اصغر، دهقانپورفراشاه افسانه، عباسی طیبه (۱۳۹۷).، تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، ۵۲(۱).

سیستم پشتیبان ارزشیابی عملکرد

پورعزت علی اصغر، عبدی بهنام (۱۳۹۷).

۱۳۹۶

اولویت‌بندی کیفیت خدمات مراکز اطلاعاتی براساس مدل کانو و تأثیر عملکرد نامتقارن

روحمند سعیده، اسمعیلی گیوی محمد رضا، پورعزت علی اصغر (۱۳۹۶).، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، ۳۳(۲)، ۵۸۹-۶۱۴.

مساله عمومی چالش اغازین خط مشی گذاری دولتی

پورعزت علی اصغر، هاشمی کاسوایی مینا سادات (۱۳۹۶).

بسته خط مشی از طراحی تا تدوین

پورعزت علی اصغر، رحمانی فاطمه (۱۳۹۶).

ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت

پورعزت علی اصغر، سیدرضایی میریعقوب (۱۳۹۶).

ارزشیابی پروژه‌های عمرانی دولت

پورعزت علی اصغر، هژبرافکن حسن، دمرچی لو مریم، نصیری همراه عاطفه (۱۳۹۶).

داستان حکومت به منزله میراث شهدا

پورعزت علی اصغر (۱۳۹۶).

تدوین مدل شایستگی مدیران در جهت تحقق چشم انداز ۱۴۰۴

پورعزت علی اصغر، فتحی فاطمه، عباسی طیبه، امیری سوادرودباری عادله (۱۳۹۶).، فصلنامه علمی-مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی، ۱(۱)، ۱۱۰-۱۳۹.

۱۳۹۵

تصویرپردازی از کتابخانه های تعالی گرا و دانش مبنا در امتداد توسعه نسل های جدید دانشگاه

پورعزت علی اصغر، فتحی فاطمه، قاسمی فرزانه (۱۳۹۵).، تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، ۵۱(۴)، ۱۳-۳۷.

زمان در محضر خدا

پورعزت علی اصغر (۱۳۹۵).، آینده پژوهی ایران، ۱(۱)، ۳۳-۴۴.

رصد چالش های سیستم بودجه بندی ایران با هدف توسعه رویکرد عدالت منطقه ای

سید رضایی میر یعقوب، پورعزت علی اصغر، سعدآبادی ارانی علی اصغر (۱۳۹۵).، بررسی های حسابداری و حسابرسی، ۲۳(۴)، ۳-۲۴.

بودجه بندی عدالت محور برای پیشرفت فرا منطقه ای

پورعزت علی اصغر، سیدرضایی میریعقوب (۱۳۹۵).

۱۳۹۵

تصویر پردازی از دانشکده حکومت

پورعزت علی اصغر (۱۳۹۵).، مدیریت سازمانهای دولتی، ۴(۲)، ۱-۱۰.

تدبر فرازمانی در قرآن کریم: کاربست برنامه ریزی سلولی عصرمدار

پورعزت علی اصغر، علی پور میثم (۱۳۹۵).

۱۳۹۴

خط مشی گذاری در جامعه خرد سالار

پورعزت علی اصغر (۱۳۹۴).، خط مشی گذاری در جامعه خرد سالار، ۲۹-۲۹ آذر، تهران، ایران.

خط مشی مالی دولت و حریم بیت‌المال‌ از منظر نهج‌البلاغه

پورعزت علی اصغر، کیانی پاکنوش (۱۳۹۴).

مدیریت ایران؛ مدیریت و ارزیابی عملکرد دولت

پورعزت علی اصغر (۱۳۹۴).

کتابخانه هولوگرافیک: توسعه عدالت اطلاعاتی در استعاره کتابخانه آیینه گون در برابر دانش

پورعزت علی اصغر، سیاح احمد (۱۳۹۴).، تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، ۴۹(۳)، ۳۰۵-۳۱۹.

تاملی در مفهوم تصاویر آینده به مثابه ساخت هویت اجتماعی

پورعزت علی اصغر، ذوالفقار زاده کرمانی محمد مهدی ، طاهری دمنه محسن (۱۳۹۴).، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات ملی، ۶۰-۷۵.

پایبندی به عدالت حق مدار لازمه پیشرفت و توسعه آینده پژوهانه

پورعزت علی اصغر (۱۳۹۴).، مجموعه مقالات دومین همایش ملی الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، ۶۱۲-۶۲۰.

خط مشی گذاری مالی در حکمرانی متعالی از منظر نهج البلاغه

پورعزت علی اصغر، کیانی پاکنوش، پورعزت زینب (۱۳۹۴).، پژوهشنامه نهج البلاغه، ۱۴(۴۶)، ۵۱-۷۴.

ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد دولت بر اساس میزان تعهد به منافع عمومی

پورعزت علی اصغر، هاشمی کاسوایی مینا، دمر چی لو صدیقه، میرا سیدابوالقاسم (۱۳۹۴).، کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی )، ۱(۱)، ۳۳۴-۳۵۰.

تحلیل دوران گذار به حکومت الکترونیک، به مثابه یک واقعیت اجتماعی پویا

پورعزت علی اصغر، طاهری عطار غزاله (۱۳۹۴).، کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی )، ۱(۱)، ۳-۲۳.

تاثیر آهنگ تغییر قدرت در مدیریت عملکرد سازمان های دولتی

پورعزت علی اصغر، الوانی سید مهدی، اسفند یار فرج وند (۱۳۹۴).، کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی )، ۱(۱)، ۱۶۴-۱۷۹.

نگاه فرا آهنگ به عملکرد کارگزارن حکومت در امتداد حساب پس دهی ، پیش از حساب پس کشی

پورعزت علی اصغر (۱۳۹۴).، کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی )، ۴۱۶-۴۲۳.

چشم انداز عدالت الکترونیک : ارزیابی عملکرد حکومت الکترونیک در توسعه عدالت اجتماعی

مانیان امیر، پورعزت علی اصغر، خدّام تارا (۱۳۹۴).، کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی )، ۱(۱)، ۲۴۵-۲۵۴.

کابرد روش های آمیخته در ارزیابی عملکرد مدیران عالی سازمان های دولتی

پورعزت علی اصغر، بازرگان هرندی عباس (۱۳۹۴).، کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی )، ۱(۱)، ۱۹-۳۶.

کاربست سیستم برنامه ریزی سلولی غصرمدار برای ارزیابی عملکرد جامع ملی

پورعزت علی اصغر، سعد ابادی علی اصغر (۱۳۹۴).، کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی )، ۱۸۴-۲۰۳.

مدل اقتضایی و ارزشی ارزیابی عملکرد حکومت الکترونیک

پورعزت علی اصغر، خالقی حسین، رهبر فرهاد، قاضی نوری سید سپهر (۱۳۹۴).، کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی )، ۱(۱)، ۶۰-۷۵.

ارزیابی عملکرد دولت در اجرای خط مشی و ظرفیت دیوان سالری

پورعزت علی اصغر، نوروزی کهرایی شبنم (۱۳۹۴).، کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی )، ۱(۱)، ۳۷۰-۳۸۱.

منافع ملی و حل مسئله عمومی به مثابه شاخص ارزیابی عملکرد دولت

پورعزت علی اصغر، دمر چی لو صدیقه، هاشمی کاسوایی مینا (۱۳۹۴).، کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی )، ۱(۱)، ۳۵۶-۳۸۷.

آینده شهرهای الکترونیک

پورعزت علی اصغر، زهتابی منا (۱۳۹۴).، کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی )، ۱(۱)، ۳۰۵-۳۱۳.

تحلیلی بر مطالبات قانون اساسی درباره تکالیف حکومت در برابر سایر نهادهای اجتماعی

پورعزت علی اصغر، زائر لیلا (۱۳۹۴).، کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی )، ۱(۱)، ۱-۱۸.

ارزیابی خط مشی حمایت از محیط زیست

پورعزت علی اصغر، صالحی شهرابی نرگس (۱۳۹۴).، کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی )، ۱(۱)، ۳۸۵-۳۹۷.

ترکیب نیازها و زیرساختهای راهبردی برای ایجاد و توسعه پارک های مجازی علم و فناوری

زارعی شاپور، پورعزت علی اصغر (۱۳۹۴).، کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی )، ۱(۱)، ۱۰۱-۱۱۰.

شناسایی ابعاد و مولفه های چارچوب آینده نگاری حکومت الکترونیکی

ثقفی فاطمه، پورعزت علی اصغر (۱۳۹۴).، کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی )، ۱(۱)، ۲۳۹-۲۷۴.

مدیری از طریق ارزشیابی عملکرد برای هدایت مسیر پیشرفت

پورعزت علی اصغر (۱۳۹۴)

۱۳۹۴

کاربست تحلی پوششی داده ها برای ارزیابی کارایی نسبی سازمان های دولتی

پورعزت علی اصغر، مهرگان محمدرضا، دهقان پور فراشاه افسانه، دمر چی لو صدیقه (۱۳۹۴).، کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی )، ۱(۱)، ۲۱۶-۲۲۹.

مدل اقتضایی و ارزشی ارزیابی عملکرد حکومت الکترونیک

پورعزت علی اصغر، خالقی حسین، رهبر فرهاد، قاضی نوری سید سپهر (۱۳۹۴).، کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی )، ۱(۱)، ۶۰-۷۵.

ملاحظاتی در باب ارزیابی خط مشی های عمومی

پورعزت علی اصغر، خدّام تارا (۱۳۹۴).، کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی )، ۱(۱)، ۴۰۰-۴۱۴.

توسعه سیستم برنامه ریزی راهبردی عصرمدار برای مهار اثربخش چالش های پیش رو پیشرفت جامعه

پورعزت علی اصغر (۱۳۹۴).، چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ۳۱-۳۱ فروردین، تهران، ایران.

۱۳۹۳

الگوی ارزشیابی خط مشی های عمومی در پرتو معرفت علوی

رضایی منش بهروز، عبدالحمید مهدی، پورعزت علی اصغر، شریف زاده فتاح (۱۳۹۳).، راهبرد فرهنگ، ۷(۲۸)، ۱۲۲-۱۵۰.

راه کارهای کارآمدی مدیریت دولتی ، رویکرد اسلامی ؛ با تاکید بر تفسیر ((المیزان))

نوروزی محمد تقی، پورعزت علی اصغر، رحیمی محمد رضا (۱۳۹۳).، اسلام و پژوهش های مدیریتی، چهارم(۹)، ۲۳-۳۳.

تصویر پردازی از جامعه عدل آینده در پرتو روایت ثقلین

پورعزت علی اصغر، پورعلی میثم، سعد ابادی علی اصغر (۱۳۹۳).، مشکوه - بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، ۷۵(۱۲۵)، ۷۵-۸۸.

فرهنگ نوآوری برای کسب مزیت رقابتی در شرکت بتون در ایران

پورعزت علی اصغر، تصدیقی سودابه، علوی امیر علی (۱۳۹۳).، فرایند مدیریت و توسعه، ۲۷(۳)، ۷۵-۱۰۰.

سازمان به مثابه ققنوس : تاملی بر زندگی و مرگ سازمان های اجتماعی ( مطالعه موردی : جهاد سازندگی)

پورعزت علی اصغر، روزبهانی خدیجه، طاهری عطار غزاله، سعد ابادی علی اصغر (۱۳۹۳).، فصلنامه مدیریت دولتی، ۶(۳)، ۴۱۹-۴۲۶.

درآمدی بر روش پژوهش علمی (فراگرد تدوین رساله پژوهشی و دفاع از آن

پورعزت علی اصغر (۱۳۹۳).

کاربست برنامه ریزی سلولی عصر مدار برای فقر زدایی از جامعه

پورعزت علی اصغر (۱۳۹۳).، مدیریت اسلامی در فرهنگ رضوی، ۱۲-۱۳ مرداد، مشهد، ایران.

چارچوبی جدید برای ارزیابی عدالت سازمانی با استفاده از وجوه چهارگانه سازمان در کارت امتیازی متوازن

پورعزت علی اصغر، حضوری محمد جواد، سرلک محمد علی، محمد علیپور نسرین (۱۳۹۳).، فرایند مدیریت و توسعه، ۲۷(۲)، ۲۲.

ارائه الگوی نظام مند برای انتخاب راهبرد استوار با رویکرد آینده پژوهانه

خاجی مهرنوش، شاه حسینی محمدعلی، پورعزت علی اصغر، اصغری زاده عزت اله (۱۳۹۳).، مجله پژوهش های مدیریت عمومی- دانشگاه سیستان و بلوچستان، ۷(۲۵)، ۸۶-۱۱۰.

طراحی ساختار دایره المعارف امام علی علیه السلام و تمدن سازی بر اساس آن از طریق توسعه تیم های فرازمانی

پورعزت علی اصغر، دهقانپور فراشاه افسانه (۱۳۹۳).، پژوهشنامه نهج البلاغه، ۱۳(۴۰)، ۲۰.

مدیریت ایران

ثقفی فاطمه، زارعی کرگ آباد بهروز، پورعزت علی اصغر (۱۳۹۳).

بازپردارایه شاخص های توسعه قابلیت های انسانی در پرتو فرمان امام علی علیه السلام به مالک اشتر

محمودی وحید، نیری شهرزاد، پورعزت علی اصغر (۱۳۹۳).، مدیریت بازرگانی، ۶(۱)، ۲۰.

۱۳۹۲

مدیریت ما؛ مدیریت اسلامی در پرتو نهج البلاغه امام علی علیه السلام

پورعزت علی اصغر، ایازی سید محمد هادی (۱۳۹۲).

واکاوی دلایل بنیادین خط مشی گذاری عمومی در جامعه اسلامی ایران

میرزمانی اعظم، پورعزت علی اصغر، امیری مجتبی، دانایی فرد حسن (۱۳۹۲).، مدیریت اسلامی (دانشگاه امام حسین )، ۲۱(۲)، ۳۷-۵۶.

تعیین و رتبه بندی معیارهای خط مشی گذاری مصرف انرژی در ایران برای تحقق عدالت بین نسلی بر مبنای ملاحظات اخلاقی

پورعزت علی اصغر، کوهی خور محمد، سعدآبادی علی اصغر (۱۳۹۲).، نشریه انرژی ایران ، ۱۶(۴)، ۱-۱۴.

STUDY OF FACTORS AFFECTING THE ISMAILIDS’ VOLUNTARY PURE OBEDIENCE (VPO) BASE ON FUZZY APPROACH

Sadabadi Ali Asghar، Pour Ezzat Ali Asghar، Farhadi Kia Mohammad Reza (2013).comma-char international journal of social sciencecomma-char 17(1)comma-char 80-91.

منطق عدالت زبانی

فائز کوکب، خنیفر حسین، پورعزت علی اصغر (۱۳۹۲).

تبیین تأثیرات گسترش نفوذ ICT بر توسعه اجتماعی

پیران نژاد علی، قلی پور آرین، پورعزت علی اصغر، حنفی زاده پیام (۱۳۹۲).، مدیریت فناوری اطلاعات، ۵(۳)، ۱-۲۴.

سازماندهی و طراحی ساختار

پورعزت علی اصغر، طاهری عطار غزاله (۱۳۹۲).

تدوین سیستم خط مشی گذاری فرهنگی آینده نگر با استفاده از هم افزایی مدل ها

باقری محمدرضا، پورعزت علی اصغر، مظاهری محمد مهدی، باقری میاب شهلا (۱۳۹۲).، راهبرد فرهنگ، ۶(۲۲)، ۱۳۵-۱۶۲.

شناسایی مولفه های همبستگی ملی در اقوام ایرانی

سعدآبادی علی اصغر، پورعزت علی اصغر، عباسی طیبه (۱۳۹۲).، راهبرد دفاعی، سال ۱۱(۴۲)، ۱۷۳-۱۹۵.