اعضای هیات تحریریه

 

اعضای هیات تحریریه

علی بیگدلی

استاد دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی

alibegdeligmail.com


خلاصه فعالیتهای علمی– پژوهشی، مطبوعاتی و آموزشی

- لیسانس تاریخ و ادبیات فرانسه

- کارشناسی ارشد و دکتری جامعه شناسی و تاریخ روابط خارجی ایران

- سال 1378  اخذ درجه استاد تمامی

- انتشار چهارده جلد کتاب که غالباً کتاب درسی است:

1- تاریخ روابط بین الملل (ترجمه)

2- تاریخ اندیشه سیاسی در غرب(دو جلد)

3- ترورهای سیاسی در تاریخ معاصر(دو جلد)

4- تاریخ یونان و روم

5- تاریخ اروپای قرن وسطی

6- اروپا در دوران جدید

7- تاریخ سیاسی- اقتادی عراق

8- خلیج فارس و مساله نفت(ترجمه)

9- کروندارژی مسیحیت و قرون وسطی(ترجمه)

10- سیر  تحولات فرهنگی در اروپا

11- تاریخ فرانسه از گل ها تا ژنرال دوگل (ترجمه)

 - حدود 30 مقاله در مجلات علمی- پژوهشی و علمی – ترویجی :

1- فهم روشنفکران مشروطه از مدرنیته

2- دولت مطلقه مدرن و هویت ملی

3- سیر قاچاق در تاریخ

4- مبانی نظری مشروطه

5- فقدان استراتژی و ناکامی دکتر مصدق

6- نقش سلجوقیان در جنگ های صلیبی

مقالات***


۱. 

چگونگی شکل گیر ی یادمان نادرشاه و نسبت آن با ایدئولوژی حکومت پهلوی

نویسنده: علیرضا اسماعیلی علی بیگدلی مهرناز بهروزی

منبع: مطالعات فرهنگ و هنر آسیا سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 35-56

۲. 

آموزشگاه های فنی و حرفه ای و راه آهن سراسری ایران (1307-1320)

نویسنده: فروغ یزدانی علی بیگدلی حسین آبادیان

منبع: تاریخ اسلام و ایران سال سی ام تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۶ (پیاپی ۱۳۶) 177 - 198

۳. 

تحلیل اصلاحات امیرکبیر و سپهسالار در نظام قضایی عصر ناصری

نویسنده: محمود مرتضایی فرد علی بیگدلی علیرضا علی صوفی

منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیستم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۹ 192 - 218

۴. 

تأثیر عرف ویژه قرآن در تطوّر معنایی واژگان عربی عصر جاهلی

نویسنده: علی بیگدلی حسینعلی ترکمانی فرامرز میرزایی

منبع: تحقیقات علوم قرآن و حدیث سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۴۰) 1 - 34

۵. 

رضاشاه و پروژه تاریخ نویسی ناسیونالیستی در ایران

نویسنده: علی بیگدلی سپیده افشار رضایی مهدی گلجان علیرضا علی صوفی

منبع: جامعه شناسی تاریخی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 46-77

۶. 

بررسی روند و فرجام نوسازی های مالی و عمرانی عباس میرزا نایب السلطنه در آذربایجان

نویسنده: فریده فرهمندزاده علی بیگدلی محمدرضا نصیری

منبع: پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)

 

۷. 

رابطه مالیاتی دولت و اصناف در دوره پهلوی اول: نارضایتی از مالیات صنفی

نویسنده: زهره شیرین بخش علی بیگدلی شهرام یوسفی فر امیر شیخ نوری

منبع: تحقیقات تاریخ اجتماعی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۳)

 

۸. 

بررسی اخلاق اجتماعی ایرانیان در سفرنامه های اروپایی (سفرنامه های دوره صفویه و قاجار)

نویسنده: حمید اسماعیلی مهرا علی بیگدلی مهری ادریسی

منبع: تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی سال هشتم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۹

۹. 

نهادهای تمدنی جدید در دوره رضاشاه پهلوی

نویسنده: جواد عسکری چاوردی علی بیگدلی علیرضا علی صوفی حیدر جهانبخش

۱۰. 

بررسی اندیشه اقتصادی علی محمدخان کاشانی با استناد به دو روزنامه ثریا و پرورش

نویسنده: رقیه سلطانی جلفان علی بیگدلی

منبع: تاریخ ایران تابستان و پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲۲ (پیاپی ۸۰/۵) 111-136

۱۱. 

مواجهه عمده مالکان با مرحلة اول اصلاحات ارضی در کردستان ایران

نویسنده: شهین رعنایی علی بیگدلی

منبع: پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۹)

۱۲. 

ترجمة متون علوماجتماعی: مشکلات و راهحلها

نویسنده: مصطفی صداقت رستمی علی بیگدلی

منبع: مطالعات اجتماعی ایران سال دهم تابستان و پاییز ۱۳۹۵ شماره ۲ و ۳ 57-76

۱۳. 

دردهای تاریخ ایران

نویسنده: علی بیگدلی

منبع: خردنامه سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۶

 

۱۴. 

شال بافی کرمان در دوره قاجار

نویسنده: علی بیگدلی رضا صحت منش

منبع: پژوهش های تاریخی دوره جدید سال هفتم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۲۵)

 

۱۵. 

نظریات اقتصاددانان کلاسیک درنوشته های نخبگان روزنامه نگار دوره قاجار از عهد ناصری تا مشروطه

نویسنده: علی بیگدلی فاطمه قلاوند

منبع: پژوهش های تاریخی دوره جدید سال ششم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۲۴)

۱۶. 

پژوهشی درباره تخته قاپوی ایلات و عشایر فارس در عصر پهلوی اول و پیامدهای مالیاتی آن با اتکا به اسناد تاریخی

نویسنده: محمدرضا نصیری علی بیگدلی علیرضا علی صوفی رضا معینی رودبالی

منبع: گنجینه اسناد سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۹۴)

 

۱۷. 

تقی زاده، از تجددگرایی تا فرنگی مآبی

نویسنده: علی بیگدلی حسین پندار

منبع: پژوهش های تاریخی سال چهارم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۸)

 

۱۸. 

الغای مالیات سرانه و صنفی در دوره رضا شاه و پیامدهای آن در ایالت فارس

نویسنده: علی بیگدلی حسن قریشی کرین رضا معینی رودبالی

منبع: پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۳)

۱۹. 

اوضاع اجتماعی آذربایجان براساس اسناد نقشبندیه در سال های 1298-1297 ق

نویسنده: نظامعلی دهنوی علی بیگدلی مهری ادریسی

منبع: پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲

 

۲۰. 

بررسی روابط ایران و روسیه در دوران میرزا آقاخان نوری

نویسنده: علی بیگدلی سهیلا سخندان درابی

منبع: مسکویه دانشگاه آزاد ری سال سوم زمستان ۱۳۸۷ و بهار ۱۳۸۸ شماره ۱۰