دوره و شماره: دوره 24، شماره 4 - شماره پیاپی 77، زمستان 1394 
4. دفاع مشروع در اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی

حسن حاجی‌تبار فیروزجایی؛ فائزه عیوضی؛ نسیم چیتگر