دوره و شماره: دوره 20، شماره 4 - شماره پیاپی 61، زمستان 1390 
5. جایگاه قدرت نرم در قدرت ملی با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران

زهرا پیشگاهی‌فرد؛ علی صادقی؛ محمدباقر قالیباف؛ مهدی پورطاهری


6. کارکردهای الگوی توسعه

زهرا میراحسنی؛ سعید غلامی نتاج؛ محمدباقر نوبخت