rahbord journal راهبرد مقاله علمی پژوهشی علمی پژوهشی پژوهشکده تحقیقات راهبردی علوم سیاسی مقاله علمی مجمع تشخیص مصلحت نظام
دوره و شماره: دوره 27، شماره 4 - شماره پیاپی 89، زمستان 1397، صفحه 1-231