آخرین شماره


شماره 90 سال 28
بهار 1398
دانلود فایل

1 - راهبردها و سیاست‌های ارتقای کارآمدی نظام اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری(مدظلّه‌العالی) ( DOI : 0)
( اصغر افتخاری )
2 - ارائه الگوی تعاملی مدیریت منابع انسانی در پارک‌های علم و فناوری با تأکید بر رویکرد پویایی‌های سیستمی ( DOI : 0)
( داریوش پورسراجیان - محمدسعید تسلیمی - مجتبی امیری - علینقی مشایخی )
3 - کاربست مؤلفه ‌مدارای سیاسی در راهبرد رهبری امام‌خمینی‌‌ (ره) ( DOI : 0)
( محمد باقر خرمشاد - یاسر برخورداری )
4 - ارائه سناریوهای استعاره «خانه» در سبک نوین زندگی شهری مبتنی‌بر روشCLA ( DOI : 0)
( عاطفه صداقتی - فربد دیبا - عبدالهادی دانشپور - آزیتا بلالی اسکویی )
5 - بررسی عنصر تکنولوژی از عناصر تفسلی در قراردادهای بین‌المللی نفتی ( DOI : 0)
( سیدنصرالله ابراهیمی - حمیدرضا عباسی )
6 - تدوین راهبردهای مدیریت دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا ( DOI : 0)
( حمید میرزایی - محمد مبینی - نورالدین میرزائی - غلامرضا معمارزاده طهران - محمود مدیری )
7 - چگونگی مکان‌گزینی مراکز نظامی- راهبردی بر اساس شاخص‌های جغرافیای طبیعی (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی) ( DOI : 0)
( خدیجه جوان - لیلا ولی‌زاد - سجاد مهدوی )