آخرین شماره


شماره 93 سال 28
زمستان 1398
دانلود فایل

1 - کاربست هوشمندی در آینده‏پژوهی به منظور دستیابی به فرایندهای «دیدبانی هوشمند راهبردی» ( DOI : 0)
( امیر صادقی - عبدالرحیم پدرام - علی فلاح شیخلری )
2 - درگاه‌های آموزش عالی بین‌المللی و آیندة توسعۀ منطقه‌ای در ایران ( DOI : 0)
( محمد حسینی‌مقدم )
3 - تبیین علی ظرفیت خط‌مشی‌‌های عمومی مبتنی‌بر هم‌افزایی نهادهای سیاست‌پژوه؛ مطالعه موردی سیاست‌های منتخب آموزش عالی ایران ( DOI : 0)
( جعفر امیری فرح آبادی - محمود ابوالقاسمی - محمد قهرمانی )
4 - شناسایی و اولویت‌بندی امکان‌پذیری فناوری‌های آینده صنعت هوانوردی؛ با تأکید بر فناوری‌های کلیدی ( DOI : 0)
( فاطمه اردیبهشت - سعید قربانی - محمدرضا زاهدی )
5 - ارائه چارچوبی برای بررسی تأثیرات آينده‌نگاری سازمانی بر سیاست‌گذاری در صنعت ورزش ایران ( DOI : 0)
( عین الله کشاورز ترک - علی همتی عفیف )
6 - شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌‌های تأثیرگذار اقتصاد مقاومتی بر فرایند کارآفرینی ( DOI : 0)
( پرویز قربانی - جمشید عدالتیان شهریاری - فریده حق شناس کاشانی - محمدرضا کاباران زاد قدیم - نصرت الله شادنوش )
7 - نگرشی انتقادی به آینده فمینیسم با نگاهی راهبردی به جامعه ایران ( DOI : 0)
( شکوفه شکربیگی - محمد رعایت جهرمی )