آخرین شماره


شماره 88 سال 27
پاییز 1397
دانلود فایل

1 - همکاری راهبردی شرکت‌های صنعتی و بنگاه‌های جدید فناوری نانو، چالش‌ها و راهکارها ( DOI : 0)
( محمدعلی بحرینی زارج - علی مبینی دهکردی - محمدرضا میگون پوری )
2 - الگوی مفهومی و راهبردی حکومت قانون در جمهوری اسلامی ایران ( DOI : 0)
( سیدمرتضی نبوی - سید علی مرتضویان )
3 - بررسی امکان سناریوپردازی برای مدیریت بحران در شهر تهران (مورد مطالعه: زلزله) ( DOI : 0)
( محدثه عظیمی - علی‌اصغر پورعزت )
4 - راهبرد ارتقای کیفیت آموزشی در نظام آموزش عالی ایران اسلامی ( DOI : 0)
( محمدنقی ایمانی - الهه عیوضی )
5 - واکاوی نظام معنایی شهرنشینان از زمانمندی در زندگی روزمره: تحلیل زمانمندی توسعه‏مدار به‌مثابه‏ راهبردی نوین در چشم‏ انداز توسعه‎ ایران ( DOI : 0)
( زهرا ذاکری نصرآبادی - محمدجواد زاهدی - محمدامین قانعی‌راد - وحید قاسمی - امیر ملکی )
6 - سیاست‌های منطقه‌ای ستيزه‌جويانه عربستان سعودي در قبال ج.ا.ايران (2017-2003): دلایل، اهداف و پیامدها ( DOI : 0)
( محمدباقر حشمت زاده - یاسر قائمی - لیلا جمور )
7 - بازشناسي مولفه‌هاي فرهنگ دفاعي و قدرت ملي در منظومه فکري مقام معظم رهبري (مدظله‌العالی) ( DOI : 0)
( ابوالفضل پورمنافی - داود دعاگویان - محمد سهرابی )
8 - واکاوی الگوی موانع اجرای سیاست‌‏های کلی مبارزه با مواد مخدر در ایران ( DOI : 0)
( سلمان زالی - محمدرضا عطاردی - حسن دانایی فرد )