نمایه نویسندگان

ا

ب

 • باقر میرعباسی، سید رژیم حقوقی بهره‌برداری از میادین مشترک نفت وگاز در خلیج فارس از منظر حقوق بین‌الملل [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • بهنیا، مسیح تأملی بر امکان اِعمال اصل انتظار مشروع در دیوان عدالت اداری [دوره 20، شماره 4، 1390]

پ

 • پورطاهری، مهدی جایگاه قدرت نرم در قدرت ملی با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • پیشگاهی‌فرد، زهرا جایگاه قدرت نرم در قدرت ملی با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 4، 1390]

ج

 • جباری، منصور ارزیابی دکترین "مسئولیت حمایت" در بحران دارفور سودان [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • جمالی، جعفر تعهد بانک‌ها به حفظ اسرار مشتریان و عملیات تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • جهانی، فرخزاد تحولات رژیم بهره‌برداری از منابع مشترک نفت وگاز دریای مازندران [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • جهانی، فرخزاد رژیم حقوقی بهره‌برداری از میادین مشترک نفت وگاز در خلیج فارس از منظر حقوق بین‌الملل [دوره 20، شماره 4، 1390]

ح

خ

 • خانباشی، محمد تأثیر عوامل اقتصادی بر سطح اعتماد سیاسی [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • خلیلی، محسن مفهوم قلمرو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مرز جغرافیایی / بی‌مرزی عقیدتی [دوره 20، شماره 1، 1390]

ر

 • ربیعی، علی عوامل مؤثر در سیاستگذاری آموزش عالی با رویکرد اصل 44 [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • رحمانی، زهره نظریه‌های مؤید حق: نظریه برابری‌گرای کانتی [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • رحمتی زنجان‌طلب، فرشاد طراحی و ارائه الگویی بومی جهت ارتقای کارآفرینی سازمانی در دانشگاه مطالعه موردی: واحد علوم و تحقیقات تهران [دوره 20، شماره 2، 1390]
 • روحانی، حسن سرمایه خانواده، سنگ بنای سرمایه‌ اجتماعی [دوره 20، شماره 2، 1390]

ز

 • زارع، علی تعهد بانک‌ها به حفظ اسرار مشتریان و عملیات تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • زارعی، محمدحسین تأملی بر امکان اِعمال اصل انتظار مشروع در دیوان عدالت اداری [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • زمانی، سمیه نقش مجالس قانونگذاری در فرآیند سیاستگذاری ؛ به سوی یک الگوی نظری [دوره 20، شماره 1، 1390]

س

 • سرتیپی?، حسین? استفاده از موازین بنیادین حق شرط در سند تأسیس سازمان‌های بین‌المللی با تکیه بر کنوانسیون حقوق معاهدات [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • سلیمی ترکمانی، حجت بررسی مشکل زیست‌محیطی دریاچه ارومیه از منظر حقوق بین‌الملل محیط زیست [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • سواری، حسن ناسازواری عدالت و صلح در دیوان کیفری بین‌المللی در پرتو پرونده عمرالبشیر(سودان) [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • سینائی، وحید نقش مجالس قانونگذاری در فرآیند سیاستگذاری ؛ به سوی یک الگوی نظری [دوره 20، شماره 1، 1390]

ش

ص

 • صادقی، علی جایگاه قدرت نرم در قدرت ملی با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • صالحی امیری، سیدرضا مبانی نظری و راهبردی مدیریت ارتقای امنیت اجتماعی و فرهنگی در تهران [دوره 20، شماره 2، 1390]

ع

 • عباسی اشلقی، مجید ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس از منظر حقوق بین‌الملل محیط زیست [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • علیزاده طباطبایی، زهراسادات ویژگی‌های جرم‌انگاری در پرتو اسناد و موازین حقوق بشر [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • عیوضی، محمدرحیم سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه و الگوی امنیتی جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس ( با تأکید بر امور سیاسی، دفاعی و امنیتی) [دوره 20، شماره 1، 1390]

غ

ق

 • قاسمی، علی‌اصغر نسبت هویت ملی و وحدت ملی در ایران [دوره 20، شماره 2، 1390]
 • قالیباف، محمدباقر جایگاه قدرت نرم در قدرت ملی با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • قوام، عبدالعلی مبارزه برای شناسایی: عنصر مفقوده در تحلیل روابط بین‌الملل [دوره 20، شماره 4، 1390]

ک

 • کاوسی، اسماعیل طراحی و ارائه الگویی بومی جهت ارتقای کارآفرینی سازمانی در دانشگاه مطالعه موردی: واحد علوم و تحقیقات تهران [دوره 20، شماره 2، 1390]

م

 • مجیدزاده، رضا ارزیابی روند توسعه ایران در سده اخیر با تأکید بر نظریه آشوب و نظریه بازی [دوره 20، شماره 2، 1390]
 • مکوند حسینی، شاهرخ?? بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش شهرستان سمنان [دوره 20، شماره 2، 1390]
 • مهدوی، ابوالقاسم قانون کار و توسعه صنعتی در اقتصاد ایران [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • مهربانی، وحید قانون کار و توسعه صنعتی در اقتصاد ایران [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • میراحسنی، زهرا کارکردهای الگوی توسعه [دوره 20، شماره 4، 1390]

ن

 • نصرتی، حمیدرضا عوامل مؤثر در عدم تعیین خطوط مرزی دریایی کشورهای ساحلی دریای خزر [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • نظریان، زهرا عوامل مؤثر در سیاستگذاری آموزش عالی با رویکرد اصل 44 [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • نوبخت، محمدباقر ارزیابی روند توسعه ایران در سده اخیر با تأکید بر نظریه آشوب و نظریه بازی [دوره 20، شماره 2، 1390]
 • نوبخت، محمدباقر کارکردهای الگوی توسعه [دوره 20، شماره 4، 1390]

و

 • ورزش، اسماعیل عوامل مؤثر در عدم تعیین خطوط مرزی دریایی کشورهای ساحلی دریای خزر [دوره 20، شماره 4، 1390]