سرمایه فرهنگی و اقتصادِ فرهنگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه کاشان

چکیده

مقاله حاضر به بررسی دو مفهوم سرمایه فرهنگی و اقتصاد فرهنگ و رابطه میان آن دو در حوزه علوم اجتماعی می‌پردازد. در تشریح این دو مفهوم از نظریه‌های پی‌یر بوردیو و دیوید تراسبی استفاده شده است. در بخش نظریات بوردیو، مفاهیمی چون منش، میدان، سرمایه (در قالب نظریه‌های عمل اجتماعی و سرمایه‌ فرهنگی)، و در بخش نظریات تراسبی سه مفهوم ارزش‌ها، کالاها و صنایع فرهنگی (در قالب نظریه اقتصاد فرهنگ) مطرح شده‌اند. همچنین این مقاله ضمن بررسی مقولات مذکور، به رابطه دیالکتیکی میان آنها نیز می‌پردازد؛ به طوری که مفهوم ذائقه در نظریات بوردیو به عنوان نقطه‌عطفی می‌باشد که در مناسبات اقتصادی (تولید و مصرف) محصولات فرهنگی و هنری نیز اثرگذار می‌باشد و سرانجام می‌تواند در ارتقا سرمایه فرهنگی کنش‌گران اجتماعی و کسب سرمایه اقتصادی آنان در میدان تولیدات فرهنگی نقشی فعال داشته باشد.      
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural Capital and Economy of Culture

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ganji
  • Amin Heydarian
چکیده [English]

This paper investigates the two concepts of cultural capital and economic culture and the relationship between them in the field of social sciences. Theories of Pierre Bourdieu and David Throsby were used in describing these two concepts. In Bourdieu's theories, concepts such as Habitus, Field and the Capital (In terms of social action and cultural capital's theories) and in Throsby's theory concepts such as Values, Goods and Cultural Industries (In terms of economy of culture's theory) have been raised. This article discusses the dialectical relationship between the above-mentioned issues too, so that the concept of taste in Bourdieu's ideas is a milestone that is effective in the economic relations (production and consumption) of cultural and artistic products. Finally, it can play an active role in the promotion of cultural capital of social actors and their economic capital trade in the field of cultural production.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural capital
  • economy of culture
  • taste
  • artistic and cultural products