آسیب‌شناسی چرخه‌ی سیاست‌گذاری امور زنان در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 فردوسی مشهد

چکیده

در جمهوری اسلامی ایران موضوع زنان با توجه به ساماندهی خانواده و فلسفه فقه شیعه مبتنی بر اولویت حضور زنان در عرصه خصوصی دارای اهمیت است. پرسش این مقاله در مورد ترسیم چرخه سیاست‌گذاری امور زنان و نهادهای متولی طراح و مجری در امر زنان است. در پژوهش از چارچوب تئوریک تحلیل سیستمی با تفکیک اجزا ورودی‌ها، طراحی‌ها، اجزائیات و ارزیابی و بازخورد استفاده شده است. جهت جمع‌آوری اطلاعات از روش نهادگرایی و خروجی گزارش نهادهای رسمی متولی در مسائل زنان بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد؛ علاوه‌‌بر نهادها و مطالبات سنتی، نهادها و مطالبات مدرن در جامعه ایران حضور دارد که گاهی بازی با حاصل جمع صفر برای اولویت‌دهی سیستم سیاسی را شکل می‌دهند. درنتیجه سیاست‌گذاری امور زنان در بخش طراحی با دوگانگی غیر قابل جمع و تخاصم‌آمیزی روبه‌رو می‌گردد. در بخش اجرا امور زنان با بودجه‌ای ناکافی مواجه شده و در برون‌داد، حوزه‌های اجتماع و فرهنگ به‌ویژه در آموزش و بهداشت عملکرد قابل‌قبولی داشته‌اند، در عرصه‌ی اقتصاد با رشدی اندک مواجه‌ایم و در سیاست ضعیف‌ترین نتایج حاصل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of the Women's Policy Cycle in the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • rohollah eslami 1
  • fatemeh mosayebi 2
1 ferdowsi
2 ferdowsi university
چکیده [English]

In the Islamic Republic of Iran, the issue of women is important due to the organization of the family and the philosophy of Shiite jurisprudence based on the priority of the presence of women in the private sphere. The question of this article is about drawing the policy cycle of women's affairs and the institutions in charge of designing and implementing women's affairs. In the research, the theoretical framework of system analysis has been used by separating the components of inputs, designs, components and evaluation and feedback. In order to collect information, the method of institutionalism and the output of the report of the official institutions in charge of women's issues have been used. The research results show; In addition to traditional institutions and demands, there are modern institutions and demands in Iranian society that sometimes form a zero-sum game to prioritize the political system. As a result, women's policy-making in the design sector faces an incompatible and contentious dichotomy. In the field of women's affairs, they have faced insufficient budgets and in the output, social and cultural spheres, especially in education and health, have performed satisfactorily. In the field of economy, we have faced little growth And the weakest results have been achieved in politics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women Affairs
  • Policy making
  • System
  • Priority Entrance
  • Islamic Republic of Iran