آینده اسلام سیاسی شیعی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی تهران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی

2 استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پدیده‌ای که از آن باعنوان اسلام سیاسی یاد می‌شود، از مهمترین پدیده‌های مؤثر بر سیاست و امنیت و فرهنگ در دنیای معاصر است. هر سرنوشتی که اسلام سیاسی با آن روبهرو شود، بر عرصه سیاست، حکومت، فرهنگ و امنیت کشورهای اسلامی و همچنین بین‌الملل تأثیر خواهد گذاشت. این تأثیر بر ایران، به‌عنوان مشهودترین نمونه اسلام سیاسی شیعی مستقر در قدرت، تعیینکننده‌تر است. رویدادها، روندها و پیشران‌های متعددی بر تحولات اسلام سیاسی اثرگذار است. برای شناخت روندها و پیشران‌های اسلام سیاسی، روش‌های آینده‌‌پژوهی، می‌توانند به ما کمک کنند. هدف اصلی پژوهش نیز ترسیم دورنمایی از آینده‌های احتمالی اسلام سیاسی شیعی-ولایی در ایران است. در این پژوهش، با روش‌های تحلیل روند، دلفی دومرحله‌ای و پانل خبرگان، تلاش شد مهمترین روندهای حاکم بر اسلام سیاسی شیعی-ولایی در ایران، شناسایی و نیروهای پیشران کلیدی تعیین شود. نتایج تحقیق نشان داد که پنج پیشران «توسعه نفوذ ایران در منطقه غرب آسیا»، «رشد و توسعه اسلام سیاسی در جهان اسلام»، «کارآمدی نظام»، «مسئله فلسطین و اسرائیل»، و «قدرت جبهه مقاومت در منطقه و پیروزی متحدان ایران» از بالاترین اجماع و اهمیت در بین صاحبنظران برخوردارند و آینده اسلام سیاسی شیعی در ایران را رقم می‌زنند. با تحلیل رویدادها، روندها و پیشران‌ها به نظر می‌رسد در آینده، بُعد جمهوریت در ایران، به‌تدریج پررنگ‌تر و حضور منطقه‌ای نیز تقویت خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The future of Shiite political Islam in Iran

نویسندگان [English]

  • yousef khanmohamamadi 1
  • Mohammad Bagher Khorramshad 2
1 Faculty of Law and political Sciences, Allameh Tabataba'i University
2 Professor of political science in Tehran's Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

The phenomenon known as political Islam is one of the most important phenomena affecting politics, security and culture in the contemporary world. Any fate that political Islam faces will affect the politics, government, culture and security of Islamic countries, as well as the international community. This influence on Iran, as the most prominent Shiite political Islam in power, will be more severe and decisive. External impulses and trends are influencing the evolution of political Islam. The discussion on such a topic is future-oriented, and among the methods that can help us reach our goal, futuristic methods will help. The main purpose of the study is to outline the possible future of Shiite political Islam. In this research, with the methods of trend analysis, two-stage Delphi and a panel of experts, an attempt was made to identify the most important trends in political Islam and to determine the key driving forces. The results showed that the five drivers of "Iran's influence in the West Asian region", "The growth and development of political Islam in the Islamic world", "The efficiency of the system", "The issue of Palestine and Israel", and "The strength of the Resistance Front in "The region and the victory of Iran's allies" have the highest consensus and importance and determine the future of Shiite political Islam in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Political Islam"
  • "Shia Islam"
  • "Futures Studies"
  • "Trend analysis"