آسیب‌شناسی داده بنیاد حکمرانی پاندمی کرونا در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه آیت الله بروجردی

2 عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه ولایت

چکیده

هدف پژوهش: بروز و شیوع ویروس کرونا ، جامعه جهانی را با مخاطرات زیادی روبه‌رو کرده است و دولت‌ها براساس نوع جهان‌بینی خود و به‌اقتضای شرایط و خصوصیات جامعه خود، به این بحران پاسخ متفاوتی داده‌اند. پژوهش حاضر با استفاده از نظریه حکمرانی مطلوب درپی پاسخگویی به این پرسش اساسی است که حکمرانی پاندمی کرونا در ایران دارای چه مسائل و آسیب‌هایی است؟
روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش با استفاده از گراندد تئوری و انجام مصاحبه عمیق انجام گرفت. با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند پس از مصاحبه با 19 نفر از اساتید دانشگاه، پزشکان، کادردرمانی بیمارستان‌ها، کارشناسان کمیته امداد و سازمان بهزیستی به اشباع نظری رسید. علت انتخاب نمونه‌ها به‌دلیل درگیر بودن آنها چه به لحاظ نظری و پژوهشی و چه به لحاظ تجربی و کاری با آسیب‌دیدگان از بیماری کرونا است.
یافته‌ها: یافته‌های حاصل نشان داد که محوری‌نبودن موضوع کرونا، عادی‌انگاری بیماری، عدم‌وحدت رویه در بین دستگاه‌های مسئول، خلأ قانونی درزمینه حقوق و مسئولیت‌های افراد و دستگاه‌ها ازجمله شرایط علّی بحران کرونا به‌شمارمی‌روند. فقدان حمایت نهادی، ضعف آموزش و اطلاع‌رسانی و فقدان سوادرسانه‌ای به‌عنوان بسترهای این بیماری هستند. تحریم‌های اقتصادی، کمبود امکانات و تجهیزات پزشکی و  نادیده‌گرفتن حقوق شهروندی از شرایط مداخله‌گر در شیوع بیشتر این بیماری محسوب‌می‌شوند. راهبرد اصلی مورداستفاده در این بحران،  قرنطینه خانگی و فاصله‌گذاری فیزیکی شناسایی‌شد. تشدید بحران، احساس ناامنی، نابرابری‌های آموزشی، اقتصادی و اجتماعی از پیامدهای این بحران محسوب‌می‌شوند.
نتیجه‌گیری: نگاه ژرفانگر به موضوع کرونا و بحران‌های مربوط به آن نشانگر این است که بیشتر مشکلات این حوزه ناشی از سیاست‌گذاری غیراصولی، شتاب‌زده، سوءمدیریت و جامعه‌پذیری ناقص است که با بسط حکمرانی خوب می‌توان سهم بسزایی در پیشگیری و کاهش این بیماری داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of the Corona Pandemic Governance in Iran (A Grounded Theory)

نویسندگان [English]

  • gholamreza tajbakhsh 1
  • esmaeil shirali 2
  • mohamadreza hosseini 1
1 faculty member
2 faculty member
چکیده [English]

Objective: The outbreak of the coronavirus has posed many dangers to the world community. Governments have responded differently to this crisis based on their worldview and the circumstances and characteristics of their society. The present study, using the theory of good governance, seeks to answer the fundamental question that what are the problems and pathology of coronavirus governance in Iran?
Research Methodology: This research was conducted using grounded theory and in-depth interviews. Using purposeful sampling after saturation with 19 university professors, physicians, hospital staff, relief committee experts, and welfare organization was saturated. The reason for selecting the samples is due to their involvement, both theoretically and in research, as well as experimentally and working with victims of coronary heart disease.
Findings: The findings showed that coronavirus not being a pivotal issue, normalization of the disease, lack of uniformity of procedures among the responsible agencies, legal vacuum in the field of rights and responsibilities of individuals and agencies are among the causes of the coronary crisis. Lack of institutional support, education, and information, and media literacy are among the causes of this disease. Economic sanctions, lack of medical facilities and equipment, and disregard for citizenship rights are among the conditions that interfere with the spread of the disease. The main strategies used in this crisis were identified as home quarantine and physical distancing. The escalation of the crisis, the feeling of insecurity, educational, economic, and social inequalities are among the consequences of this crisis.
Conclusion: An in-depth look at the issue of coronavirus and its related crises shows that most of the problems in this area are due to unprincipled, hasty policy, mismanagement, and imperfect socialization which with the development of good governance can play an important role in preventing and reducing this disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Governance
  • Corona Crisis
  • Data Foundation
تاج بخش, غلامرضا. (1394). جامعه شناسی جامعه هند انتشارات آسمان نگار ، اصفهان.
تاج بخش, غلامرضا. (1399). واکاوی سبک نوین زندگی در عصر پسا کرونا.  فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی. شماره تابستان, 74.
قلی پور, رحمت الله، شریف زاده، فتاح . (1382). حکمرانی خوب و نقش دولت، تهران. انتشارات فرهنگ مدیریت, 1
تقوایی، مسعود، مویدفر، سعیده. (1394). بررسی رابطه مدیریت بحران و سازماندهی فضایی و امنیت در گردشگری. مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری, 13, 129.
سازمان بهداشت جهانی. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public: Myth busters. Retrieved from https://www.who.int/emergencies/
جوادین, سید رضا سید. (1383). توسعه انسانی و چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه کمال مدیریت, 8, 143-162.
خانی, آرش بیداله. (1399). ساخت بندی و افتراق حوزه پولیتیک از پالیسی؛ تایوان و سازوکارهای کنترل و مدیریت بحران پاندمیک بیماری کووید 19. فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست, 9(33), 1-31.
خوشحال, جلیل ، توتونچیان، مهری . (1399). مدیریت بحران و کاهش ریسک همه گیری ویروس کرونا(با تاکید بر توانمندی های ایران). دانش پیشگیری و مدیریت بحران, 10, 139-227.
فیرحی، داوود، افسری،عبدالحمید، حاجی نصیری،سعید،  فاضلی، محمد. (1396). مدل داده بنیاد بررسی جامعه شناختی حکمرانی آب در بحران دریاچه ارومیه. فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی, 57.
ژیژک, اسلاوی. (1399). تصمیمی که کرونا ویروس بر ما تحمیل کرده: کمونیسم جهان‌گستر یا قانون جنگل. ترجمه صالح نجفی. مجموعۀ ویروس کرونا و فیلسوفان. سایت آسو.
فانی، علی اصغر، دانایی فرد، حسن،  حسینی،یعقوب. (1392). ظرفیت خط مشی گذاری عمومی: کلید توسعه یافتگی ملی، تهران. انتشارات صفار, چاپ اول.
فنی، زهره. (1399). تحلیل دیدگاه حق زندگى شهرى و مواجه با بحران ویروس کووید 19. فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران, 10(3).
کوربین، استراوس. (2012). اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی رویه‌ها و شیوه‌ها، ترجمه بیوک محمدی. تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
کیانپور، مهرداد، رضایی، حسن، دهقانی، روح الله (1387). حکمرانی اسلامی، مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری.
گوهری، محمود رضا، صلحی،مهناز، جرمند،هانیه. (1395). کاربرد آموزش سواد رسانه ای برای تغییر نگرش در مورد خود درمانی مکمل های لاغری. فصلنامه پزشکی, 1-6.
معمارزاده، غلامرضا، یگانگی، سیده عاطفه،  الوانی، سید مهدی. (1395). اولویت بندی شاخص های حکمرانی خوب در سازمان های کارا. فصلنامه رسالت مدیریت دولتی, 7(21), 1-9.
مفهوم و ویژگی های حکمرانی خوب. (1383, 11 مهرماه). هفته نام برنامه ریزی.
میدری, احمد. (1383). تغییر در سیاست های بانک جهانی و پیدایش نظریه حکمرانی خوب، نامه مفید، شماره 42.
مشونیس، جان . (1395). مسائل اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی ، تهران ، پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات.
نادری، محمد مهدی. (1390). حکمرانی خوب: معرفی و نقد اجمالی. فصلنامه اسلام و پژوهشهای مدیریتی, 69-93.
بی نا. (1383). نظریات حکمرانی، تهران: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.
درویش نوری، سیمین، میر اسکندری، فریبا. (1399). حکمرانی خوب و سلامت اجتماعی. مجله پژوهش و مطالعات اسلامی، سال دوم, 17, 1-17.
پیله‌وری، نازنین، درخشان، رستم، نجف‌بیگی، رضا، دانشفرد کرم‌الله . (1396). آسیب‌شناسی مولفه‌های حکمرانی خوب، پژوهش های اخلاقی،, سال هشتم(شماره دو), 89-104.
Aspinwall, N. (2020). Taiwan is exporting its coronavirus successes to the world. Foreign Policy, 9.
De Neve, J, & Krekel, C. (2020). Cities and happiness: a global ranking and analysis. World Happiness Report 2020, 14.
KPMG. (1992). Klynveld Management Consultants. Netherland: Netherlands’ Ministry of Home Affairs. Retrieved from https://www.who.int/:
Lin, Liang-Hung, & Ho, Yu-Ling. (2016). Institutional pressures and environmental performance in the global automotive industry: the mediating role of organizational ambidexterity. Long Range Planning, 49(6), 764-775.
Sternberg, S. (2020). What the U.S. Can Learn from Taiwan’s Response to Coronavirus. Retrieved from https://www.usnews.com/news/best-countries/ articles/2020-03-10/lessonslearned-from-taiwans-response-to-coronavirus