سناریوهای آینده جریان‌های سیاسی در ایران 1404

نویسندگان

چکیده

جریان‌های سیاسی موجود در هر نظام سیاسی، پدیده‌ای بسیار مهم و نقش‌آفرین در تاریخ و تحولات جوامع به شمار می‌روند؛ بر این اساس شناخت وضعیت فعلی، آینده و عوامل تأثیرگذار بر آنان از اهمیت زیادی برخوردار است. آینده‌پژوهی دانش تحلیل، طراحی و شکل‌دادن به آینده است. با توجـه به گسترش آینده‌پژوهی و کاربرد همه‌جانبه آن در حوزه‌های گوناگون زندگی سیاسی- اجتماعی انسان‌ها، در این مقاله تلاش می‌شود به بررسی سناریوهای آینده جریان‌های سیاسی در ایران 1404 بپردازیم. به‌منظور نگارش سناریوها از روش ماتریس عدم قطعیت‌ها استفاده کرده‌ایم، بدین صورت که در ابتدا مهم‌ترین پیشران‌های تأثیرگذار بر جریان‌های سیاسی ایران در حوزه‌های مختلف مطرح شده و در ادامه با استفاده از نظرسنجی از افراد متخصص و صاحب‌نظر، پیشران‌هایی که از بیشترین میزان اهمیت و تأثیرگذاری برخوردارند، به‌عنوان پیشران‌های کلیدی جریان‌های سیاسی انتخاب شده و درنهایت بر اساس آنها به نگارش سناریوها پرداخته‌ایم. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است. با توجه به دو عدم قطعیت مهم رهبری و مردم، چهار سناریو برای آینده جریان‌های سیاسی در ایران می‌توان در نظر گرفت که سناریوی نخست به‌عنوان مطلوب‌ترین آینده برای جریان‌های سیاسی ایران است. در این زمینه عدم توجه به عناصر وحدت‌بخش مردم در نظام سیاسی و بی‌توجهی به عوامل چالش‌زا و تهدید‌آفرین خارجی و داخلی می‌تواند حوزه جریان‌های سیاسی و آینده انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران را به چالش کشیده و آینده مطلوب در حوزه جریان‌های سیاسی را محقق نسازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Some Scenarios for Political Currents in Iran in 2025

چکیده [English]

Existing political currents in every political system are considered important and influential phenomena in the history and developments of societies. For this reason, knowing the current situation, the future and factors influencing them are of great importance. Future studies aims at analyzing designing and shaping the future. Given the extension of future studies to the various fields of political and social life, this article tries to study some scenarios for political currents in Iran in 2025. To do this, we used the uncertainty matrix method. First, we put forward the most important driver forces affecting political currents in Iran in different areas, then we selected the most influential driver forces based on interviews with experts, as the main driver forces of political currents. Finally, we wrote scenarios accordingly. The findings of research suggest that given the two important uncertainties of "leader" and "people", four scenarios for the future of pilitical currents in Iran could be envisaged that the first of them could be considered the most desirable. In this regard, neglecting unifying elements and challenging and threatening domestic and foreign factors could undermine the desirable future for political currents in Iran and challenge the future of the Islamic revolation and the Islamic Republic of Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Future Studies
  • Scenario
  • Uncertainty
  • political currents
  • Islamic Revolution