سیاست حبس‌ز‌دایی در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده

چکیده

با مطالعات صورت‌گرفته در علم کیفرشناسی مشخص شده، مجازات حبس دارای آثار سوئی است که مرتکب جرم، خانواده او و در کل جامعه را متضرر می‌سازد و منافع آن کمتر از هزینه‌های آن است. از این‌رو، امروزه سیاست حبس‌زدایی به‌عنوان یکی از مصادیق کیفرزدایی مورد توجه سیاست‌گذاران عمومی بوده است. بررسی این سیاست در نظام قانون‌گذاری ایران در سطوح مختلف (اعم از اسناد بالادستی و قوانین عادی) و سیر تحولات صورت‌گرفته در این خصوص و قوانینی که همسو با این سیاست یا مغایر با آن به تصویب رسیده‌اند و پاسخ به این پرسش که قوانین موجود تا چه اندازه در راستای حبس‌زدایی بوده‌اند، موضوع این مقاله است. نگارنده با بررسی اسناد مذکور به این نتیجه رسیده که سیاست حبس‌زدایی که مورد تأکید اسناد بالادستی بوده، در لایه قانون‌گذاری به‌طور کامل پیاده نشده است و با اینکه خصوصاً در قانون مجازات اسلامی، نهادهایی برای اجرایی شدن این سیاست پیش‌بینی شده است، برخی از مقررات یا مانع اجرای موفقیت‌آمیز این سیاست یا کاملاً مغایر آن بوده‌اند. در پایان مقاله، پس از شناسایی خلأها و ایرادات قانونی، پیشنهادهایی جهت رفع آنها پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Policy of Reducing Prison Population in Legislative System of Islamic Republic of Iran

چکیده [English]

Penological studies show that imprisonment has bad effects on the offender, his family and the society as a whole, and its benefits are less than its costs. Therefore, nowadays, public policy makers pay attention to the policy of reducing prison population as an example of depenalization. The study of this policy in Iranian legislative system at the different levels (ranging from high-level documents to ordinary laws), the review of changes in this regard, laws passed in compliance or in contrast with this policy and the answer to this question that how much existing laws are in accordance with this policy constitute the subjects of this article. The author examines the above-mentioned documents and concludes that the policy of reducing prison population that has been emphasized in high- level documents is not fully implemented in the legislation layer yet and despite the fact that some institutions are established especially in the framework of the Islamic Penal Code, some provisions hinder successful implementation of that policy or are totally against it. Finally, having identified legal gaps and defects, the author presents some solutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • parole؛ semi- detention system