راهبرد رسانه ملی در توسعه یا گسترش سرمایه اجتماعی

نویسنده

چکیده

مفهوم سرمایه اجتماعی و گسترش و بسط روش‌ها و راهکارهای حفظ و نگهداری یا تقویت آن در سال‌های اخیر به‌طور گسترده مورد توجه علمای جامعه‌شناسی، اقتصاددان‌ها، سیاستمداران و اصحاب رسانه در ایران قرار گرفته است. این مفهوم به‌عنوان ابزاری برای ارزیابی کارکرد نهادها و سازمان‌های اجتماعی و میزان موفقیت، تلاش و محبوبیت نهادهای اجتماعی یا گروه‌ها و انجمن‌ها محسوب می‌شود. درواقع، یکی از نقاط قوت نهادها، انجمن‌ها و گروه‌ها عبارت است از انباشت و تقویت سرمایه‌های اجتماعی که به نوبه خود مدیون عوامل متعددی است که در این میان رسانه‌های گروهی سهم ویژه‌ای دارند. بر این اساس، در نوشتار حاضر سعی بر آن است تا ضمن بررسی جایگاه و تأثیر رسانه ملی بر وضعیت سرمایه اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران، توانایی‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های فراروی رسانه ملی در این حوزه مورد بررسی قرار گیرد. اگرچه سنجش این موضوع با توجه به حیطه و گستردگی سرمایه اجتماعی بسیار دشوار است، اما با استناد به برخی داده‌های تجربی، شواهد عینی و داوری بزرگان جامعه‌شناسی و اصحاب رسانه، دست‌کم می‌توان اهمیت و تأثیر رسانه ملی را در این مبحث مورد بررسی قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

IRIB and Social Capital in the Islamic Republic of Iran (Abilities and Challenges

چکیده [English]

Concept of social capital and expanding the methods and strategies to preserve and strengthen the concept has widely attracted the attention of scholars of sociology and media economy in Iran in recent years. This concept is considered as a tool for performance assessment of success and popularity of institutions and social organizations and effort of social institutions or groups and associations. In fact, one of the strengths of institutions, associations, and groups is in accumulation and strengthening social capital, which in turn owes to several factors among which the media and especially IRIB have a special contribution. Hence, the present article seeks to review the position and influence of IRIB in the status of social capital in the Islamic Republic of Iran. Abilities, opportunities, and challenges of IRIB in this area are considered. Although measuring the scope and extent of social capital is very difficult according to some experimental data, evidence and judge witness elders in sociology and media, at least the national importance and influence of the media regarding this topic could be examined

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • community building
  • IRIB
  • Social trust
  • Social participation