آلودگی هوای شهری و مسئولیت راهبردی دولت در پرتو امنیت محیط‌زیستی

نویسنده

چکیده

امروزه امنیت محیط‌زیستی تبدیل به یکی از ارکان مهم امنیت شهروندان شده است به‌نحوی‌که تأمین امنیت اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی برای شهروندان بدون تأمین امنیت محیط‌زیستی، ناکارامد خواهد بود. در این میان، آلودگی هوا یکی از جدی‌ترین مشکلات محیط‌زیستی است که امنیت شهروندان را از جنبه‌های مختلف بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی و البته ایمنی اکوسیستمی را به‌شدت دچار اختلال می‌سازد. با توجه به اینکه تأمین امنیت شهروندان بر عهده نهادهای عمومی، به‌ویژه دولت است؛ تأمین امنیت محیط‌زیستی نیز باید در سرلوحه اقدامات این نهادها باشد. این در حالی است که میزان مسئولیت‌پذیری این نهادها در مقابله با آلودگی هوا به‌عنوان جدی‌ترین تهدید محیط‌زیستی با میزان شدت و آثار نامطلوب آن بر حیات انسانی و محیط‌زیستی متناسب نیست. نظام کنونی حقوقی ایران در ایجاب دولت به مسئولیت‌پذیری بیشتر و مؤثرتر، کارامدی لازم را ندارد و بدون اعمال تحولی اساسی در مبنای حقوقی مسئولیت دولت، نمی‌توان امنیت محیط‌زیستی و هوای پاک را برای شهروندان به ارمغان آورد. حال آنکه با استناد به‌ضرورت تأمین امنیت محیط‌زیستی توسط دولت، می‌توان خواستار ایفای نقش بیشتر دولت در مدیریت مؤثر آلودگی هوای شهری شد. چنانچه آلودگی هوای شهری به‌عنوان مسئله‌ای از مسائل امنیت شهروندان تلقی شود، تأمین این امنیت مستلزم اقدام بی‌درنگ، سریع و همه‌جانبه دولت خواهد بود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Urban Air Pollution and Strategic Responsibility of the State in the Light of Environmental Security

چکیده [English]

Urban air pollution, due to its massive and destructive impacts on human and ecosystem safety, has turned into one of the environmental security matters. As a matter of environmental security, urban air pollution necessitates a high level of state responsibility to play an effective, immediate, and comprehensive role in curbing this problem. Such a responsibility requires an essential evolution in the current legal regime of responsibility towards proactive, pervasive, and participatory control of the urban air pollution by the state bodies. However, the present Iranian legal system, in spite of devising some regulatory mechanisms to restrain the urban air pollution, does not provide any legal base to promote the responsibility of state bodies in responding to this problem effectively. To proportionate the responsibility of state to the mounting problem of urban air pollution, it is necessary to base it on the responsibility to provide environmental security

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Security
  • Environmental Responsibility
  • Air pollution
  • Iranian air pollution law