رقابت سیاسی و راهبرد جمهوری اسلامی ایران در ترسیم وضعیت مطلوب

نویسنده

چکیده

این مقاله به بررسی وضعیت رقابت سیاسی در جمهوری اسلامی و مقایسه وضعیت موجود و مطلوب پرداخته است. با توجه به ویژگی‌های بنیان سیاسی این نظام، ‌تلاش شده است علاوه بر استفاده از منابع رایج، با تکیه‌بر منابع بومی همچون بیانات و آرای بنیان‌گذار انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری و همچنین بررسی اسناد بالادستی و به‌طور ویژه قانون اساسی، ‌چهارده مؤلفه بررسی رقابت سیاسی در جمهوری اسلامی استنتاج و با روش پیمایشی عملیاتی شود. نتایج نشان می‌دهد که میانگین وضعیت موجود از نقطه متوسط پایین‌تر و حاکی از شکاف معنادار بین وضعیت موجود و مطلوب رقابت سیاسی کشور است. همچنین وضعیت موجود در مؤلفه‌‌های قانون‌مداری، اخلاق‌‌مداری، وحدت و دین‌‌مداری مطلوب نیست و آسیب‌پذیر است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political Competition and the Strategy of the Islamic Republic of Iran for Defining the Desirable Situation

چکیده [English]

This article studies political competition in the era of the Islamic Republic and compares the present and desirable situation. Given the characteristics of the political foundation of this systems, the author uses available sources, espeeially the statements and opinion of the founder of Islamic Revolution and those of the supreme leader as well as high level documents such as the Constitution of the Islamic Republic of Iran to conduct his research based on a survey method. He concluded that the average level of the present situation is lower than the midde point suggesting that there is a significant gap between present and desiratle situation negarding political competition in the country. The present situation is far from the desirable level in subjects such as legality, ethics, unity and observing religious principles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • political competition
  • political participation
  • Religious Democracy
  • Islamic Republic of Iran
  • Imam Khomeini
  • Ayatollah Khamenei