برنامه سوم توسعه (1383-1379)؛ زمینه‌ها، اهداف،کامیابی‌ها و ناکامی‌ها

نویسندگان

چکیده

برنامه سوم توسعه طی سال‌های 1383-1379به‌مرحله اجرا در آمد. این برنامه دارای بیست‌وشش فصل و شامل سه حوزه فرابخشی‌، بخشی و نظارت و اجرا است. برنامه سوم توسعه با استفاده از تجربه و عملکرد برنامه‌های اول و دوم توسعه توسط دولت اصلاحات تهیه و تدوین شد. مهم‌ترین اهداف برنامه سوم توسعه شامل اصلاحات اداری و مدیریتی‌، رشد اشتغال، اصلاح امور مالیاتی‌، خصوصی‌سازی و افزایش رشد اقتصادی کشور است. اهم کامیابی‌ها و موفقیت‌های برنامه سوم عبارتند از: ایجاد حساب ذخیره ارزی؛ رشد سرمایه‌گذاری خارجی؛ اصلاح نظام ارزی (یکسان‌سازی نرخ ارز و ثبات در بازار ارز)؛ اصلاح و آزادسازی بازار مالی کشور؛ اصلاح نظام بودجه‌ریزی؛ نرخ رشد اقتصادی به‌نسبت مطلوب؛ کاهش تقریبی نرخ تورم؛ توجه به علم و فناوری و حوزه تکنولوژی اطلاعات و اصلاحات اداری و مدیریتی. همچنین مهم‌ترین ناکامی‌های برنامه سوم توسعه عبارتند از: افزایش بی‌رویه واردات؛ افزایش کند صادرات غیرنفتی؛ افزایش حجم نقدینگی؛ وابستگی شدید بودجه به درآمد‌های نفتی؛ روند ناقص و کند خصوصی‌سازی؛ هدفمندنبودن یارانه‌ها؛ عدم وصول درآمد‌های مالیاتی و رشد اشتغال پایین.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Third Development Program (2000-2004): Context, Goals, Successes and Failures

چکیده [English]

The third development program was implemented in the years 2000-2004. This program consists of three spheres: sectional, ultra sectional and implementation and supervision (including 26 chapters). The third development program was prepared by a reformist government by drawing upon experiences resulting from the first and second development programs. The most important goals of the 3rd development program are: reforms in bureaucracy and management, employment growth, reforms in taxes, privatization and high economic growth. The most important successes of the third development program are: creation of foreign currency reserves account, foreign investment growth, reform in currency system, reform and liberalization in financial markets, reform in budgeting system, favorable economic growth rate, paying attention aftertion to science, technology and IT and reform in bureaucracy and management. The most important failures of third development program are: increase in imports; slow increase in non-oil exports; increase in liquidity; high dependence of budget on oil revenue; slow and incomplete privatization; lack of targeted subsidies; non-reciept of taxes and low employment growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • third development program
  • reform
  • successes
  • failures
  • Economic Growth