پویش محیطی ارزیابی آموزش عالی در کشورهای منتخب و درس‌هایی برای ایران

نویسندگان

چکیده

آموزش عالی علاوه بر اینکه در زمرة مهم‌ترین نهادهای انسان‌ساز و تمدن‌ساز است، طی دهه‌های اخیر همواره به عنوان یکی از پیشران‌های تولید ثروت و قدرت ملی در نظام اقتصاد جهانی مورد توجه بوده است. بنابراین اثربخشی این نهاد در سطوح تحلیل ملی، فراملی و فروملی قابل بررسی است. پیچیدگی‌های حاکم بر فضای آموزش عالی و جامعه‌ای که آن را احاطه‌کرده، از یک سو و شکل‌گیری فضای رقابت‌پذیری میان مؤسسات آموزش عالی برای شناخته‌شدن به عنوان مؤسسه برتر از سوی دیگر باعث شده است تداوم بقا و ارتقای مداوم مؤسسات آموزشی عالی از منظر رویکردهای آینده‌نگر و آینده‌اندیش اهمیت روزافزون پیدا کند. تلاش مستمر دانشگاه‌ها و کشورها برای دستیابی به جایگاه‌های برتر در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی در حوزه آموزش عالی و به تبع آن جذب دانشجو، استاد و پژوهشگر خارجی که حائز شرایط نخبگی است، بازتاب‌ فضای رقابتی و حرکت به سمت جامعۀ دانش‌مدار است. هرکشوری که سهم بیشتری از افراد باهوش و نخبه داشته باشد، سهم بیشتری از قدرت و ثروت را از آن خود خواهد ساخت. بر همین اساس سازوکار ارزیابی نهاد آموزش عالی برای احراز رتبه‌های برتر منطقه‌ای و جهانی مهم است. ارائه الگوی ارزیابی، علاوه بر بررسی گذشته و حال مستلزم به‌کارگیری رویکردهای معطوف به آینده است. به عبارت روشن‌تر، رویارویی با رویدادها و روندهای ملموس و ناملموس و همچنین عدم قطعیت‌هایی که نهاد آموزش عالی را احاطه کرده، جلوه‌ای از تلاش آینده‌‌‌نگر است تا از میان طیفی از آینده‌های ناخوشایند و خوشایند، آینده مطلوب آموزش عالی شناسایی و جهت تحقق آن برنامه‌ریزی و تدبیر لازم اتخاذ شود. در این مقاله تلاش شده است با استفاده از روش پویش محیطی، روندها و رویدادهای جهانی آموزش عالی و تجربه کشورهای منتخب، رصد و بر اساس نتایج حاصل از‌ آن، شاخص‌ها و الگوی مطلوب ارزیابی مؤسسات آموزش عالی ایران پیشنهاد شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental Scanning of Higher Education Evaluation in Selected Countries and Lessons for Iran

چکیده [English]

;
Today higher education is one of the most important institutions for human being and civilization development. Moreover, in the world economy system during the previous decades higher education has turned into one of the driving forces for generating power and wealth in national, regional and international spheres. From future studies point of view the complexity of higher education as a system and the society which surrounds it alongside the competition among higher education institutions to obtain a prestigious status make it critical for them to enhance themselves. Vigorous attempt of universities to gain a good position in global rankings is a well-known sign of competitiveness among higher education institutions. The countries which have greater pools of talents produce more power and wealth. Given this trend the evaluation of higher education institutions to determine their regional or global ranking has become much more important. In this article, the authors propose an evaluation model and some indicators using environmental scanning as well as trends and events analysis.;

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Scanning
  • competiveness
  • Internationalization
  • institutional evaluation
  • uncertainities