همکاری راهبردی نیروی دریایی هند و امریکا: فرصت‌ها و چالش‌ها (با نگاهی بر نقش بازدارنده جمهوری اسلامی ایران)

نویسندگان

چکیده

در سال 1991 پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی و پایان نظام دو‌قطبی، تغییرات زیادی در سطح بین‌المللی رخ داد. تابع این تغییرات، دو کشور امریکا و هند، رویکردهای متفاوتی را در قبال یکدیگر پذیرفتند که به بهبود تدریجی روابط دو کشور منجر شد. در این میان، روابط نیروی دریایی دو کشور نیز تابع این سیاست‌های جدید قرار گرفت. دهلی‌نو نگرش خود نسبت به حضور امریکا در منطقه اقیانوس هند را در مقایسه با دوران جنگ سرد تغییر داد. امریکا نیز قدرت ناوگان دریایی هند را به عنوان بزرگ‌ترین قدرت دریایی منطقه اقیانوس هند و ورای آن مورد شناسایی قرار داد. این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که اهداف و منافع مشترک همکاری راهبردی نیروهای دریایی هند و امریکا و همچنین چالش‌های فراروی این همکاری‌ها چه مسائلی می‌باشند. این پژوهش به این نتیجه می‌رسد که دو کشور پس از دوره جنگ سرد، دیدگاه‌های مشترکی در مورد حفظ محیط امنیتی با ثبات در منطقه اقیانوس هند، به‌ویژه از نظر پاسخ و واکنش به چالش‌های بی‌شمار در این حوزه داشته‌اند که زمینه‌های همکاری‌های بیشتر نیروی دریایی دو طرف را فراهم می‌آورد. به‌رغم وجود زمینه همکاری‌های بیشتر، موانع و چالش‌هایی از جمله جمهوری‌اسلامی ایران، چین، صادرات کنترل‌شده امریکا به هند و عامل سیاسی– نظامی نیز قابل بررسی است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

India and US Maritime Strategic Cooperation, Challenges and Prospects

چکیده [English]

In 1991, after the collapse of the Soviet Union and the end of the bipolar world, major changes took place at the international level. In the wake of these changes, India and the US had to re-adjust their policies and relations that led to cordinal India-US relations. Maritime relations were not immune to these winds of change. In the maritime domain India has adopted a different attitude towards the US presence in the Indian Ocean as compared to the Cold War period. The United States has also recognized India as a major security provider in the Indian Ocean Region as the Indian Navy is the largest force in the region. Through the maritime cooperation a secure and stable environment would be guaranteed in the Indian Ocean region, which is the stated aim of both the countries. In this regard, this paper tries to analyse India-US maritime relations during the Cold War era as well as the post-Cold War period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • India
  • USA
  • cooperation
  • Maritime
  • Prospects
  • Challenges