الگوی گونه‌شناسی استراتژی‌های مدیریت انرژی (مورد مطالعه: شرکت‌های فعال در بخش پایین‌دستی صنعت نفت ایران)

نویسندگان

چکیده

امروزه موضوع مدیریت انرژی در سازمان‌ها دارای اهمیت ویژه‌ای است. تحقیقات پیشین در زمینه مدیریت انرژی، اغلب معطوف به تعریف فرآیند تدوین استراتژی‌های مدیریت انرژی بوده است. در این تحقیق با جمع‌آوری اطلاعات از صاحب‌نظران مدیریت انرژی و مطابق با روش مصاحبه‌ی باز و کدگذاری، گونه‌های استراتژی مدیریت انرژی استخراج شده است. همچنین با جمع‌آوری اطلاعات از شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاه‌هایی که شدت انرژی آنها توسط ترازنامه هیدورکربوری کشور(منتشرشده توسط مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی) اعلام می‌شود، ارتباط میان هماهنگی استراتژی مدیریت انرژی با استراتژی کسب و کار سازمان و تأثیر آن بر عملکرد مدیریت انرژی در سازمان بررسی می‌شود. مدل معادلات ساختاری به روش کمترین توان دوم جزیی، نشان داد که هماهنگی استراتژی مدیریت انرژی با استراتژی کسب و کار بر عملکرد مدیریت انرژی سازمان مؤثر است، یعنی سازمان‌هایی که میان گونه‌ی استراتژی مدیریت انرژی و استراتژی کسب و کار آنها هماهنگی وجود دارد، از عملکرد مدیریت انرژی بهتری برخوردارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Towards a Model for Typology of Energy Management Strategies (The Case of Companies in Down Stream Section of Iranian Oil Industry)

چکیده [English]

Today, energy management plays an important role in every organization. Previous studies about energy management consisted mostly of how to design the strategies for energy management.;
In this article, in accordance with the grounded theory methods and the information gathered from the knowledgeable specialists in energy management, we brought out the models of energy management strategies and sub-systems. On the basis of information gathered from petrochemical companies and oil refineries companies whose energy intensity is published in Hydrocarburs Energy Balance (published by Iran International Energy Study Ins-“IIES”), the existence of any correlation between strategies of energy management and business strategies and energy performance in organizations is studied.;
Structural equation modeling showed that correlation exists between strategies of energy management and business strategies and energy performance in organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy management
  • sub-systems of energy management
  • energy management strategies