ژنگان ژئوپلیتیک منطقه خلیج‌فارس سنجش همگرایی/ واگرایی درون‌منطقه‌ای با بهره‌گیری از تکنیک سوآت

نویسندگان

چکیده

کشورها را ژنوم‌های ژئوپلیتیک راهبری می‌کنند. ژنوم ژئوپلیتیک اگر بین اهداف بازیگر سیاسی با مزیت‌های جغرافیایی کشورهای دیگر وابستگی ایجاد نماید، فراهم‌کننده‌ همکاری بین‌المللی و منطقه‌ای است. منطقه‌ خلیج‌فارس به ‌عنوان یک واحد، همچون موجود زنده‌ای است که دارای بافت، سلول، هسته و نقشه‌ ژنگان است. به‌عنوان مثال جزایر خلیج‌فارس یک بافت، هرکدام از جزایر یک سلول، وضعیت استقرار گروه‌های نظامی و شهروندان در جزایر، هسته، و آن اعتباری که استراتژیک‌بودن یا ژئوپلیتیک‌ بودن یک جزیره را در ذهن سیاستمداران تداعی می‌نماید، ژنوم ژئوپلیتیک است. هدف نگارندگان، پاسخ این پرسش است‌که چه راهبردی، توانایی فعال‌سازی ژنوم‌های ژئوپلیتیک همگراساز در خلیج‌فارس را داراست؟ به‌نظر می‌رسد راهبردی مبتنی بر شناخت واقعیت‌های جغرافیایی و انسانی و مطالعه‌ نقشه ژنگان ژئوپلیتیک مؤثر بر سیاست‌خارجی کشورهای منطقه، توانایی و پتانسیل این فعال‌سازی را داشته باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geopolitical Genetics of Persian Gulf Region: Measuring Intra-regional Convergence/Divergence Using SWOT Technique

چکیده [English]

Countries are led by their geopolitical genome. If geopolitical genome creates a correlation between the goals pursued by the political players and geographical advantages of other countries, it will pave the way for international and regional cooperation. The Persian Gulf region, as a unit, is like a living creature with tissues, cells, a nucleus and a genome. For example, the islands in the Persian Gulf are like cells while the situation of military and civil groups on those islands constitutes the nucleus. The geopolitical genome, on the other hand, is the factor which determines strategic and geopolitical significance of an island in the minds of politicians. This paper aims to answer this question: “What kind of strategy will be able to activate geopolitical genes which give rise to convergence in the Persian Gulf?” It seems that a strategy based on recognizing geographical and human realities of the region as well as careful study of the geopolitical genome that affects the foreign policy of regional countries will be able to bring about the aforesaid activation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • geopolitical genome
  • Persian Gulf
  • SWOT
  • intra-regional convergence
  • intra-regional divergence