راهکارهای ارتقای سرمایه اجتماعی در کشور با توجه به سند چشم‌انداز بیست‌ساله نظام

نویسندگان

چکیده

گرچه در باب معنای سرمایه اجتماعی، وفاق لازم میان جامعه‌شناسان و متفکران سایر علوم پدید نیامده، اما سیالیت معنایی آن باعث شده است که بتوان از زوایای نوینی‌ـ که خطوط پژوهشی گوناگون آن را اجتناب‌ناپذیر می‌سازدـ به آن نگریست و از بسط‌ نظری آن برای فهم بهتر مسائل اجتماعی و راهکارهای ارتقا آن در کشور بهره برد. توجه ویژه سیاستگذاران، سیاستمداران و پژوهشگران، نشان‌دهنده اهمیت آن در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... است. اهمیت سرمایه اجتماعی در کشور ما وقتی دو چندان می‌شود که در تدوین سند چشم‌انداز بیست‌ساله نظام توجه ویژه‌ای به آن شده است؛ به‌طوری که یکی از مؤلفه‌های مهم در سند چشم‌انداز، مؤلفه سرمایه اجتماعی است. در سند چشم‌انداز، در بند دوم ویژگی‌های جامعه ایرانی در افق بیست‌ساله، ایران کشوری معرفی شده که متکی بر ( سهم برتر منابع انسانی و ) سرمایه اجتماعی در تولید ملی است. با این ملاحظات و توجه ویژه سند چشم‌انداز به مقوله سرمایه اجتماعی، شایسته است به الزامات و روش‌های تقویت و ارتقا سرمایه اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران بپردازیم و در صدد پاسخ به این سؤال باشیم که راهکارهای ارتقای سرمایه اجتماعی با توجه به سند چشم‌انداز بیست‌ساله نظام در کشور چیست؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mechanisms for Promoting Iran’s Social Asset according to 20-Year Perspective Plan

چکیده [English]

Although sociologists and scholars in other fields of since are not unanimous about the meaning of social asset, the fluidity of this concept has made it possible to look at it from new angles (which call for different lines of research) and take advantage of its theoretical development for better understanding of social issues and mechanisms used to promote it in the country. Special attention paid by policymakers, politicians and researchers to this issue shows its importance from political, economic, social...viewpoints. The importance of social asset in our country is so high that special attention has been paid to it in the formulation of the 20-Year Perspective Plan one of whose important components is the social asset. The second paragraph of the 20-Year Perspective Plan introduces characteristics of the Iranian society in the next 20 years when Iran would be a country where human resources and social asset plays a great role in the national production. As a result of these considerations and the special attention paid to the issue of social asset in the 20-Year Perspective Plan, it is necessary to discuss requirements and methods for bolstering and promoting social asset in the Islamic Republic of Iran and answer this question: what are the best mechanisms for promoting social asset in view of the 20-Year Perspective Plan?

کلیدواژه‌ها [English]

  • social asset
  • 20-year perspective plan
  • Development plan
  • Optimal situation