بحث و بررسی نرخ رشد جمعیت کشور

نویسندگان

چکیده

داشتن تصویری روشن از مسیر پیش رو، لازمه اطمینان از حرکت صحیح و برداشتن گام‌های استوار در آن است. بدون شک آمار جمعیتی در تعیین مسیر صحیح برای برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی و اجتماعی بسیار حائز اهمیت است. طبق سرشماری سال 1385، میانگین ده ساله نرخ رشد جمعیت برابر با 61/1 درصد بوده است. یک بررسی تقریباً ساده ریاضی که این مقاله به آن پرداخته، نشان می‌دهد که برخلاف برخی تصورات عمومی‌ که حتی در میان کارشناسان شایع است، نرخ رشد جمعیت در همین حد یا کمتر از آن نخواهد بود. همچنین با استفاده از روش‌ درون/برون‌یابی مکعبی نشان داده می‌شود که موج جدیدی از افزایش جمعیت با نرخ رشدی بین 2 تا 5/2 درصد در پیش روست. این حقیقت می‌تواند بسیاری از برنامه‌ریزی‌های کشور را تحت الشعاع قرار دهد که باید مد نظر برنامه‌ریزان و سیاستگذاران کشور قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation on the Population Growth Rate of Iran

چکیده [English]

In order to design an effective plan for the future path of a country, it is essential to have a clear image of its direction and route. Doubtless, census taking is a vital necessity to select the right way for developing economical and social plans. According to the census taken in 1385, the 10-year growth rate is equal to 1.61 percents. An uncomplicated mathematical calculation can prove that against a general opinion that is popular even among a faction of experts, the population growth won’t be descending or stay in the aforementioned rate. Moreover, it is shown by Cubic Spline inter/extrapolation that a new wave of population growth increment will appear within the next decade between 2 and 2.5 percents. This fact can affect many aspects in development and strategic planning and must be considered by planners and policy makers of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Population Growth؛ Iran’s Population؛ Forecasting Growth rate؛
  • Cubic Spline Inter/Extrapolation