ارزیابی کارآمدی و اثربخشی ابتکار عمل‌های اجتماعی شهری در کشورهای عضو اتحادیه اروپا (URBAN CI)

نویسندگان

چکیده

برنامه URBAN CI یکی از 14 برنامه ابتکار عمل اجتماعی اتحادیه اروپا در سطح کشورهای عضو است که با هدف رویارویی با مشکلات شهرهای کوچک و بزرگ در ‌این اتحادیه در زمینه رشد بیکاری، معضلات محیطی، محرومیت‌های اجتماعی و مسامحات کالبدی، بهبود و ارتقاء شرایط زیست شهروندان در شهرها و ترویج ابعاد توسعه پایدار شهری اجرا می‌شوند. ‌این برنامه 118 پروژه را در سطح 15 کشور عضو دربرداشت. ‌این برنامه در فاصله سال‌های 1994 تا 1999 میلادی اجرا شد و حدود 3 میلیون نفر جمعیت را در شهرهای هدف منتفع ساخت. مناطق شهری هدف این برنامه شامل نواحی پیرامونی شهرها (38 درصد)، مناطق داخلی شهرها (32 درصد)، مراکز تاریخی شهرها (19 درصد) و واحدهای همسایگی با خصوصیات گوناگون (11 درصد) بودند. در ‌این برنامه برای انتخاب شهرها و نواحی شهری هدف از سه معیار‌ اندازه جمعیت (با اولویت شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت)، خصوصیات جغرافیایی محل، و خصوصیات اجتماعی - اقتصادی ناحیه (بیکاری، فرسودگی بافت شهری، وضعیت نامناسب مسکن و مطلوبیت اجتماعی) استفاده شد. ; در سال 2003، پس از اجرای ‌این برنامه در سطح کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کارآیی و موفقیت آن در دستیابی به اهداف تعیین شده، مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج آن در ‌این مقاله تلخیص شده است. ‌این ارزیابی بر اساس مجموعه‌ای از اهداف اصلی تدوین‌شده توسط کمیسیون اروپا و همچنین اهداف تعریف‌شده توسط کشورهای عضو اتحادیه در سطح ملی و به‌طور خاص انجام شد. ;

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ex-Post Evaluation Urban Community Initiative in European Community (1994-1999)

چکیده [English]

;
This article aims to establish the processes and factors that have had an impact on the effectiveness of the URBAN programmes, based on an assessment of 56 URBAN programmes and 2 UPPs. In addition, this section also presents the types of networking activities undertaken by the various URBAN programmes and the factors that have impacted on their effectiveness. The criteria for the assessment of the effectiveness of each of the URBAN programmes derived from both the original objectives of the CI established at the European level and member-state specific success criteria. The latter reflected the differing issues faced and various levels of expectation. Of the sampled programmes, 72% were judged to have been very successful or mostly successful. The majorities of each of the three main types of strategy were judged to have been successful. Around a third of URBAN I areas that adopted ‘flagship’ strategies were considered successful. As a result of the variety across member states, the factors that either supported or hindered the success of the programmes were many.;

کلیدواژه‌ها [English]

  • : URBAN Programmes؛ Urban Community Initiative؛ Networking Activities؛
  • Ex-Post Evaluation ؛ Urban Development